SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
5
6
6
5
4
8
Bản tin quận 27 Tháng Sáu 2022 7:40:00 SA

Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 02 Quận 5 năm 2022 (Khối thi đua 17 thuộc Thành phố)

 

Chiều ngày 22/6/2022, Cụm thi đua số 02, Quận 5 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm thi đua số 02, Quận 5 năm 2022 (Khối thi đua số 17 thuộc Thành phố) tại Hội trường A Quận ủy.

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5 chứng kiến các đơn vị ký kết thi đua

Đến dự và chứng kiến các đơn vị ký kết giao ước thi đua có đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5; đại diện các đơn vị cụm thi đua số 02 gồm Văn phòng Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Tổ chức Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Hội Cựu chiến binh quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn, Hội Chữ thập đỏ quận.

Tại hội nghị, đồng chí Chu Xuân Khoa - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chánh Văn phòng Quận ủy, Cụm trưởng cụm thi đua số 02 báo cáo 05 nội dung ký kết giữa các đơn vị gồm: 1. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của Cụm thi đua 2, các nội dung đăng ký thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn trong năm của từng đơn vị, nội dung sinh hoạt chuyên đề. Tích cực tham gia các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước gắn với gắn với các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. 2. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tự giác, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Quận ủy, Ban Thường vụ   Quận ủy, Thường trực Quận ủy trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, vận động Nhân dân, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội… 3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống Chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 4. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị; xây dựng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nền nếp trong hoạt động của từng đơn vị; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay. 5. Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả; mạnh dạn đổi mới lề lối làm việc, đề ra giải pháp thực hiện mang tính đột phá. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra năm 2022.

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị ký kết thi đua, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5 đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức phong trào thi đua, sinh hoạt chuyên đề thiết thực có hiệu quả giữa các đơn vị gắn với công tác chuyên môn, có giải pháp, sáng kiến trong công việc, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.


Số lượt người xem: 39    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm