SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
3
0
7
7
9
1
Bản tin quận 10 Tháng Mười 2017 7:45:00 SA

Tổng kết chương trình liên tịch nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Tổ Tư vấn cộng đồng

 

Chiều ngày 5/10/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 phối hợp cùng Phòng Tư pháp, Hội Luật gia Quận 5 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình liên tịch số 02 ngày 07/8/2015 của Hội LHPN Thành phố với Sở Tư pháp – Hội Luật gia – Đoàn Luật sư Thành phố và Tọa đàm hiến kế, giải pháp nâng chất hoạt động “Tổ Tư vấn cộng đồng” và chia sẻ trách nhiệm gia đình, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong cộng đồng.

 

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Chương trình số 02/CTLT-HLHPN-STP-HLG-ĐLSTP ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Sở Tư pháp - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Hội Luật gia - Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Tư pháp Hội Luật gia Quận 5 đã xây dựng kế hoạch phối hợp đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Tổ Tư vấn cộng đồng tại Chi Hội trên địa bàn Quận 5 giai đoạn 2015 – 2017.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Tư pháp và Hội Luật gia Quận 5 đã đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch phối hợp đã đề ra; trong quá trình thực hiện các đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vận dụng các hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tính đến nay, trên địa bàn quận có 99 Tổ tư vấn cộng đồng với 457 thành viên, từ năm 2015 đến nay thành viên Tổ tư vấn cộng đồng bằng nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại…đã tư vấn được hơn 2.000 lượt về vấn đề tranh chấp tài sản, hôn nhân gia đình, tư vấn nuôi dạy con tốt…

Chương trình đã góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trí thức tình nguyện vì cộng đồng trong hoạt động tư vấn tại địa bàn dân cư, qua đó lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ, thực hiện có hiệu quả phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ; nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2025; tạo điều kiện để phụ nữ tự tin tham gia quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng trong hội nghị, các đại biểu đã tọa đàm hiến kế, giải pháp nâng cao chất hoạt động “Tổ Tư vấn cộng đồng” và chia sẻ trách nhiệm gia đình, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong cộng đồng và giải pháp đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý.


Số lượt người xem: 247    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm