SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
1
3
6
9
1
7
Bản tin quận 14 Tháng Năm 2018 10:15:00 SA

Phòng Y tế tổ chức ký kết liên tịch phối hợp truyền thông - Giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình

 

Chiều ngày 4/5/2018, Phòng Y tế Quận 5 đã tổ chức Hội nghị Triển khai hoạt động công tác Dân số năm 2018 và ký kết liên tịch công tác phối hợp truyền thông - Giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn Quận 5.

Đến dự có bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Phó Chi cục Trưởng Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình, ông Trương Canh Ba – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5; thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình Quận 5, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận cán bộ chuyên trách 15 phường.

 

Các đơn vị kết liên tịch công tác phối hợp truyền thông - Giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình

Trong nhiều năm qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của Quận 5 đã gặt hái những thành quả nhất định, các chỉ tiêu về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình và sau này là chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số luôn đạt và vượt hàng năm. Một trong những nguyên nhân cơ bản góp phần quyết định vào sự thành công của công tác dân số của Quận 5 chính là sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và nhuần nhuyễn giữa ngành dân số và các ban ngành đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng Quận 5 nhằm tăng cường tiếp cận rộng rãi đến các đối tượng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận 5, để nâng cao kiến thức, nhận thức và chuyển đổi hành vi của các đối tựợng trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Việc Ký kết liên tịch công tác phối hợp truyền thông - Giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình với các ban ngành đoàn thể nhằm phát huy vai trò vận động của các ban ngành đoàn thể, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ và nhân dân được tiếp cận thông tin về thực hiện các nhiệm vụ Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình được tổ chức trên địa bàn quận 5.


Số lượt người xem: 179    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm