SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
2
2
9
2
5
Bản tin quận 04 Tháng Chín 2018 3:40:00 CH

Thi viết về sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

 

Bộ Tư pháp mới phát động tổ chức Cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên" (Cuộc thi).

Thực hiện Kế hoạch  của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và Tổ Thư ký giúp việc, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ cuộc thi.

Cụ thể, về đối tượng, chủ đề, nội dung và hình thức thi:

Đối tượng dự thi: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo không được phép dự thi.

Chủ đề, nội dung thi tập trung vào một trong những vấn đề sau:

- Những sáng kiến, mô hình đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên đang được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, địa phương và có tác động, hiệu quả tích cực, cần tiếp tục nhân rộng.

- Những sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên mà cá nhân hoặc nhóm cá nhân đã được học tập, tham khảo kinh nghiệm hoặc qua nghiên cứu cho thấy phù hợp, hiệu quả, có thể vận dụng vào thực tiễn.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết.

Yêu cầu của bài dự thi:

Đúng chủ đề, nội dung theo Thể lệ, không vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan. Bài thi cần cung cấp các thông tin sau: Tên sáng kiến, mô hình;đối tượng áp dụng; địa điểm áp dụng trong thực tiễn (nếu có); các bước để xây dựng; tác động, hiệu quả của sáng kiến, mô hình; đánh giá tính khả thi, giải pháp nhân rộng mô hình.

Có nội dung trung thực, thông tin chính xác, khách quan; có sức thuyết phục; có tính ứng dụng, nhân rộng; ngôn ngữ, hình thức trình bày ngắn gọn, dễ hiễu, rõ ràng.

Chưa đạt giải tại các cuộc thi khác.

Được trình bày bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, kèm ảnh minh họa và tư liệu, tài liệu liên quan (nếu có).

Bài dự thi phải ghi rõ tên tác giả hoặc nhóm tác giả;ngày, tháng, năm sinh; nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có); địa chỉ và điện thoại liên lạc.

Số lượng bài dự thi: Không hạn chế.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 25/7 đến hết ngày 30/10/2018 (tính theo dấu bưu điện kiểm chứng).

Trường hợp gia hạn thời gian nhận bài dự thi, Ban Tổ chức sẽ thông báo bằng văn bản và đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Địa điểm nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điệnvề Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp - số 58, 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và qua email: phobiengiaoducphapluat@moj.gov.vn.

Trên bì thư gửi bài tham dự Cuộc thi cần ghi rõ: “Bài tham gia Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hìnhphổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.

Thông tin liên hệ: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Phòng Quản lý công tác tiếp cận pháp luật và Tổng hợp); số điện thoại: 024.62739469, Fax: 024.62739471.


Số lượt người xem: 264    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm