SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
6
7
5
9
9
Bản tin quận 21 Tháng Mười 2019 8:55:00 SA

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 lần thứ 18

 

Ngày 18/10/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 18 đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng và Chương trình công tác trọng tâm quý 4 năm 2019. Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Phó Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã thông qua Tờ trình dự thảo báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và Chương trình quý 4 năm 2019 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân; Tờ trình về dự thảo báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 và chương trình trọng tâm quý 4 năm 2019; Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII về dự thảo Đề cương báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khóa XI (2015 - 2020); Dự thảo đề cương chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII.

 

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2019, toàn hệ thống chính trị quận đã tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình hành động của Quận ủy đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng định hướng chính trị tư tưởng và thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đảm bảo nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác cán bộ được quan tâm, thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo chất lượng.

Công tác xây dựng chính quyền, Ủy ban nhân dân quận có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Số vụ phạm pháp hình sự kéo giảm so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và chú trọng công tác phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tiến độ các dự án trọng điểm được thực hiện theo kế hoạch đề ra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp được quan tâm đầu tư ngày một tốt hơn.

Công tác vận động nhân dân của Đảng bộ quận tiếp tục đạt những kết quả thiết thực góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Các hoạt động, phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hình thức tuyên truyền phù hợp đem lại hiệu quả thu hút đông đảo quần chúng các giới tham gia; tổ chức thực hiện được nhiều công trình thi đua yêu nước; nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, thiết thực sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, đáp ứng được lợi ích chính đáng của người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, qua đó đã tạo được sự phấn khởi và tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác xây dựng hệ thống tổ chức của từng đoàn thể cũng được quan tâm đầu tư đúng mức, tạo thuận lợi cho việc tập hợp, xây dựng lực lượng chính trị ở khu vực ngoài Nhà nước và địa bàn dân cư.

Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được quan tâm thực hiện. Giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ ước thực hiện trong 9 tháng đạt 19.327 tỷ đồng, tăng 11,01% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng (giá so với năm 2010) ước thực hiện trong 9 tháng đạt 6.214 tỷ đồng, tăng 4,02% so cùng kỳ.

Công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường được chú trọng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đúng theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân kết hợp với việc đề ra các giải pháp thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị; duy trì 64 khu phố đã được công nhận “Khu phố sạch – an toàn” trên địa bàn, nhân rộng chương trình “Giảm sử dụng túi nilon”.  Ngoài ra, quận tổ chức ra quân xử lý đồng loạt, cùng thời điểm tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường theo tuyến đường trên địa bàn quận; tiếp tục tập trung công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Hoạt động lễ hội, văn hóa - văn nghệ chào mừng các ngày lễ kỷ niệm truyền thống lịch sử của dân tộc được tổ chức với nhiều loại hình phong phú, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân. Hoạt động thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào việc tổ chức và tham gia các giải thể thao cấp quận và Thành phố. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, việc làm được quan tâm thực hiện. Thành phố tiếp tục công nhận Quận 5 đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập bậc trung học, xóa mù chữ năm 2018. Công tác giới thiệu việc làm đạt 86,67% kế hoạch năm; đào tạo dạy nghề đạt 87,9% kế hoạch năm. Các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện tốt. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, các đối tượng chính sách xã hội được chăm lo thường xuyên.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phạm pháp hình sự xảy ra 105 vụ, tỷ lệ phá án đạt 71,42%. Công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương tiếp tục được quan tâm thực hiện. Về tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Công tác quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng toàn dân được thực hiện tốt. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự ở cả 2 cấp quận - phường.

Về Chương trình công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, Ủy ban nhân dân quận đã đề ra 54 giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, xây dựng – Quản lý đô thị, văn hóa –xã hội , an ninh trật tự - quân sự địa phương, xây dựng chính quyền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của đại biểu trong việc đóng góp, xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của quận trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân quận, các ban ngành đoàn thể và 15 phường cần có kế hoạch cụ thể, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Nghị quyết của Đảng bộ quận trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận đã đề ra trong năm 2019, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI cũng như Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/QU của Quận ủy đã đặt ra. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thông tin thêm về công tác chuẩn bị và tiến độ tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong năm 2019.


Số lượt người xem: 406    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm