SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
5
1
2
3
4
3
Bản tin quận 06 Tháng Giêng 2020 8:30:00 SA

Hội đồng nhân dân Phường 15 khóa X tổ chức kỳ họp thứ mười hai

 

Ngày 27/12/2019, Hội đồng nhân dân Phường 15 khóa X (Nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ mười hai. Dự kỳ họp đại diện các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu phố trên địa bàn, cùng 19/23 đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 15.

Tại kỳ họp các đại biểu xem xét, thảo luận các Báo cáo, Tờ trình của HĐND, UBND phường bao gồm Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười và trước kỳ họp thứ mười hai; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2019 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2020; Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND phường; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân phường về thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng khu phố văn hóa; Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát 6 tháng đầu năm 2020 của Hội đồng nhân dân phường.

Các đại biểu đã thảo luận tại kỳ họp về tình hình tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Công tác quản lý xây dựng, sửa chữa nhà trên địa bàn phường; Công tác tiếp tục lắp đặt camera giám sát an ninh.

Kết thúc kỳ họp thứ mười hai, Hội đồng nhân dân Phường 15 khóa X (Nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân phường về thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng khu phố văn hóa năm 2019; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát 6 tháng đầu năm 2020 của Hội đồng nhân dân Phường 15; Nghị quyết về dự toán phân bổ ngân sách năm 2020; Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về mức thu các khoản vận động trong dân năm 2020: Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, Vì người nghèo, Phòng chống thiên tai, Hậu phương quân đội, Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc, Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai (nếu có); Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười hai của Hội đồng nhân dân phường.


Số lượt người xem: 488    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm