SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
5
9
3
7
0
5
Bản tin quận 12 Tháng Mười 2020 7:50:00 SA

Những nội dung trọng tâm về Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được tổ chức từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2020 tại Hội trường Thành phố với sự tham gia của 450 đại biểu, trong đó có 62 đại biểu đương nhiên và 388 đại biểu được bầu từ đại hội đảng cấp quận, huyện và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Chủ đề đại hội: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Đại hội tập trung thực hiện 04 nội dung:

Một, Đánh gái kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hai, Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ba, Bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bốn, Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Số lượt người xem: 258    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm