SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
6
2
5
3
8
Bản tin quận 12 Tháng Mười 2020 7:55:00 SA

Mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

 

Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ 8 – 8,5%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%.

2. Phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 203. Trong GRDP.

3. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt từ 8.500 – 9.000 USD/ người.

4. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoản 35% GRDP.

5. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45 – 50%.

6. Chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 1% GRDP.

7. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/ năm.

8. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trong tổng số lao động đang làm việc.

9. Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%.

10. Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước; còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố.

11. Đến cuối năm 2025, đạt tỷ lệ 21 bác sĩ/ vạn dân, 42 giường bệnh/ vạn dân.

12. Tiếp tục duy tr2i đạt 300 phòng học/ vạn dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi). Đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đến trường đều được đi học.

13. Đến năm 2025, tổng tỷ suất sinh đạt ít nhất 1,4 con/ phụ nữ (tuổi sinh đẻ) (hướng tới 2030: 1,6 con/ phụ nữ).

14. Tiếp tục suy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch.

15. Tiếp tục duy trì xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

16. Đến năm 2025, tỷ lệ xử lý rác thải bằng công nghệ mới hiện đại (đốt phát điện) và tái chế đạt ít nhất 80% (hướng tới năm 2030: 100%).

17. Đến năm 2025, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 15%, mật độ đường giao thông bình quân trên diện tích đất toàn Thành phố đạt 2,5km/km2.

18. Giai đoạn 2021 – 2025, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 50 triệu m2 và đến cuối  năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23,5m2/người.

19. Đến cuối năm 2015, diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,65m2/người (hướng tới năm 2030 không dưới 1m2/người.

20. Phấn đấu thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

21. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

22. Giữ vững an ninh chính trị, kéo giảm phạm pháp hình sự và tăng tỷ lệ điều tra khám phá án; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên 90%, kéo giảm ít nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông hàng năm, nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và kéo giảm 10% số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng so với nhiệm kỳ trước.

23. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn; giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng yếu kém xuống dưới 0,5%.

24. 100% người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

25. Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức Đảng, đảng viên về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp.

26. 100% Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy có chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tương đương với cải cách hành chính và Chính quyền số ở Thành phố Hồ Chí Minh.


Số lượt người xem: 199    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm