SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
1
3
3
0
6
0
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 21 Tháng Tám 2017 10:00:00 SA

Chi bộ trường tiểu học Bàu Sen thuộc Đảng bộ phường 3

 

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị Số 10 – CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua; Đảng bộ Quận 5 vinh dự có 02 tập thể được tuyên dương tại hội nghị. Nay Bản tin Quận 5 xin được giới thiệu đến bạn đọc các tập thể: Chi bộ Trường Tiểu học Bàu Sen thuộc Đảng bộ phường 3 và Chi bộ Khu phố 6 thuộc Đảng bộ phường 6.

Chi bộ trường tiểu học Bàu Sen thuộc Đảng bộ phường 3 được công nhận là chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” từ năm 2007 đến nay và đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 08 năm liên tục từ năm 2009 đến 2016. Chi bộ được xét khen thưởng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 03 năm liền (2008 – 2010 và 2011 – 2013); “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền (2011 – 2015). Năm 2016, “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. Tỷ lệ đảng viên chi bộ sinh hoạt hàng năm đạt trên 98%.

Đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Ngay từ đầu các nhiệm kỳ, chi bộ xây dựng Nghị Quyết lãnh, chỉ đạo toàn diện công tác của đơn vị trong đó nhấn mạnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức các phong trào thi đua do ngành cấp trên, đảng ủy phường giao. Xây dựng chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong năm học, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, cán bộ, nhân viên và hàng tháng có nội dung kế hoạch, biện pháp cụ thể để lãnh đạo nhà trường thực hiện có hiệu quả, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan đã trở thành nề nếp. Lãnh đạo nhà trường thường xuyên cụ thể hoá từng nội dung nghị quyết của chi bộ thành chương trình hành động công tác để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Trong những năm qua chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện các nhiệm vụ đề ra và có hiệu quả trong việc huy động trẻ ra lớp 1 trong độ tuổi luôn đạt 100 %, không có trường hợp học sinh bỏ học.

Trên cơ sở chỉ đạo của ngành, chi bộ đã cụ thể hoá nhiệm vụ năm học. Hàng tháng, hàng tuần có bổ sung nghị quyết. Do đó, chất lượng việc dạy và học trong nhà trường, các chỉ tiêu trong phương hướng nhiệm vụ đề ra hằng năm đều đạt hiệu quả cao. Công tác chuyên môn luôn được chi bộ quan tâm, đôn đốc kiểm tra, việc vận dụng phương pháp dạy học mới luôn được đơn vị quan tâm, các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thao giảng toàn trường, thao giảng cụm luôn đạt kết quả tốt. Trong những năm học qua, trường được sở giáo dục và phòng giáo dục kiểm tra và xếp loại tốt. Chất lượng học tập của học sinh ngày càng được nâng lên, cụ thể là hoàn thành chương trình bậc tiểu học luôn đạt tỷ lệ 100%, lên lớp thẳng đạt tỷ lệ 99%.

Trong 10 năm qua, trường có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học chấm đạt hiệu quả tốt. Các đề tài trên được áp dụng rộng rãi trong toàn trường, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc cải tiến đổi mới phương pháp quản lý giáo dục. Tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, lãng phí và đặc biệt trong năm học này đơn vị đã kí cam kết  “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, Nói không với vi phạm nhân cách Nhà giáo và học sinh không đạt chuẩn" . Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chủ trương, chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và nhân viên.

Công tác chính trị tư tưởng vững vàng:

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng khối đoàn kết trong chi bộ và trong nhà trường. Tổ chức cho đảng viên, cán bộ công chức đăng ký và “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. Tổ chức tốt  phong trào thi đua “Dạy và Học” trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tạo niềm tin trong phụ huynh.

Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ được thực hiện tốt:

Công tác tư tưởng; phổ biến các văn bản, chủ trương, thông tin nội bộ, thực hiện công tác tổ chức lãnh đạo của các đoàn thể trong nhà trường như Công đoàn, các tổ chuyên môn. Chi bộ đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý, phát huy dân chủ, thảo luận các vấn đề nêu ra. Trong sinh hoạt phát huy tính dân chủ, phát huy tinh thần phê và tự phê, không ngừng phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nộp đảng phí đúng quy định. Chi bộ tổ chức thực hiện tốt công tác nhận xét, phân loại đảng viên theo quy định, thực hiện đúng quy trình công tác tuyển dụng, quy hoạch cán bộ, đề bạt và giải quyết các chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng quy định của Nhà nước ban hành. Công tác phát triển đảng viên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Từ năm 2012 đến 2016 chi bộ phát triển được 07 đảng viên.  Trong đó, năm 2011, chi bộ kết nạp được 01 đảng viên người Hoa và tiếp nhận 02 đồng chí chuyển sinh hoạt đảng.

Qua những giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả trên, những năm gần đây chi bộ nhà trường đạt chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới; từ năm 2007 đến nay đạt chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” và đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 08 năm liên tục từ năm 2009 đến 2016.  

Phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:

Hàng tháng chi bộ xem xét và duyệt kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, tham mưu và chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các chương trình hành động phù hợp với điều kiện của từng tổ chức. Công tác rèn luyện đội viên được trú trọng và thực hiện thường xuyên trong nhà trường.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ của từng năm học. Công đoàn đạt xuất sắc, chi đoàn – đội đạt xuất sắc nhiều năm liền, y tế đạt xuất sắc, thư viện đạt chuẩn.

Tinh thần  kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cao:

Chi bộ luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cũng như việc rà soát đưa các nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Trong đó, việc tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và giám sát việc thực hiện Quy định số 55 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được thực hiện nghiêm túc, rõ ràng.

Việc thi hành kỷ luật Đảng trong những năm qua được thực hiện đúng thẩm quyền, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; qua đó góp phần nâng cao ý thức kỷ luật và phòng ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.


Số lượt người xem: 565    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm