SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
3
7
2
6
7
1
Đường phố 19 Tháng Sáu 2013 11:30:00 SA

Đường Trần Chánh Chiếu

 

Dưới thời Pháp mang tên đường Des Tamariniers, năm 1954 chính quyền Bảo Đại ở Nam Kỳ đi tên là đường Ngô Tùng Châu. Năm 1955 chính quyền Ngô Đình Diệm đổi tên là đường Trần Chánh Chiếu và duy trì đến nay – Trn Chánh Chiếu (1867-1919) người Rạch Giá lên Sài Gòn ăn học. Ỏng làm giáo học và xã trưởng ở Rạch Giá, có quốc tịch Pháp, gọi là Gilbert Chiếu. Ông là người yêu nước, về sau làm báo ủng hộ và c vũ phong trào Duy Tân, Đông Du, cộng tác với Phan Bội Châu và nhiều nhà ái quốc khác. Ông hai lần bị Pháp bắt giam vì những hoạt động yêu nước.


Số lượt người xem: 1934    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm