SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
1
3
2
8
3
8

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 263
Tên thủ tụcCơ quan thực hiệnLĩnh vực
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lýChi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5Đăng ký đất đai
Thủ tục đăng ký thay đổi đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đấtChi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5Đăng ký đất đai
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtỦy ban nhân dân Quận 5Đăng ký đất đai
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký đất đai lần đầuỦy ban nhân dân Quận 5Đăng ký đất đai
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầuỦy ban nhân dân Quận 5Đăng ký đất đai
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhânỦy ban nhân dân Quận 5Tài nguyên - Môi trường
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đấtỦy ban nhân dân Quận 5Tài nguyên - Môi trường
Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạchỦy ban nhân dân Quận 5Quản lý đô thị
Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng nhóm C được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tưỦy ban nhân dân Quận 5Quản lý đầu tư công
Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng nhóm C được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tưỦy ban nhân dân Quận 5Quản lý đầu tư công
Thủ tục thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách quận - huyệnỦy ban nhân dân Quận 5Quản lý đầu tư công
Thủ tục hành động khắc phụcỦy ban nhân dân Quận 5
Thủ tục kiểm soát tài liệuỦy ban nhân dân Quận 5
Thủ tục đánh giá nội bộỦy ban nhân dân Quận 5
Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợpỦy ban nhân dân Quận 5
Thủ tục kiểm soát hồ sơỦy ban nhân dân Quận 5
Quy trình Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trườngỦy ban nhân dân Quận 5Tài nguyên - Môi trường
Quy trình giải quyết tố cáoỦy ban nhân dân Quận 5Khiếu nại tố cáo
Quy trình giải quyết khiếu nại lần haiỦy ban nhân dân Quận 5Khiếu nại tố cáo
Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầuỦy ban nhân dân Quận 5Khiếu nại tố cáo
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
  • Video demo
Tìm kiếm