CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 5  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2637/QĐ-UBND 12/07/2019 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019
1286/QĐ-UBND 12/04/2019 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2019
5971/QĐ-UBND 29/12/2018 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2019 của Quận 5
4344/QĐ-UBND 05/10/2018 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018
3178/QĐ-UBND 09/08/2018 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Quận 5
 
Tìm kiếm