CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 19  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2070/QĐ-UBND 12/07/2021 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương Quận 5 năm 2020
2061/QĐ-UBND 09/07/2021 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021
908/QĐ-UBND 13/04/2021 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2021
139/QĐ-UBND 18/01/2021 QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân Quận 5 duyệt
6054/QĐ-UBND 25/12/2020 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2021 trình Hội đồng nhân dân Quận 5
5787/QĐ-UBND 10/12/2020 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quận 5 năm 2020
4856/QĐ-UBND 15/10/2020 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020
3134/QĐ-UBND 19/08/2020 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương Quận 5 năm 2019
2486/QĐ-UBND 07/07/2020 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020
1156/QĐ-UBND 09/04/2020 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2020
6818/QĐ-UBND 31/12/2019 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2020 được Hội đồng nhân dân Quận 5 duyệt
6578/QĐ-UBND 17/12/2019 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2020 trình Hội đồng nhân dân Quận 5
5334/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019
4008/QĐ-UBND 07/08/2019 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương Quận 5 năm 2018
2637/QĐ-UBND 12/07/2019 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm