SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
1
3
2
8
3
5
Thông tin chỉ đạo điều hành 22 Tháng Mười 2019 5:03:59 CH
Kế hoạch công tác tuần 43 của Thường trực UBND quận 5  (22/10/2019)
Tuần 43, năm 2019 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)
Kế hoạch công tác tuần 42 của Thường trực UBND quận 5  (15/10/2019)
Tuần 42, năm 2019 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
MỖI NGƯỜI DÂN SẼ CÓ DUY NHẤT MỘT MÃ SỐ ĐỊNH DANH Y TẾ  (14/10/2019)
Để tránh trùng lặp và giúp đồng bộ hồ sơ y tế, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 4376/QĐ-BYT ngày 24/09/2019 về quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. Theo đó, mã định danh y tế (viết tắt là ID) là nhóm dữ liệu được sử dụng để nhận biết 01 cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mỗi người dân sẽ có một ID duy nhất và tồn ...
BỘ CHÍNH TRỊ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4  (14/10/2019)
Tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị xác định cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại cả cơ hội và thách thức; Do đó, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp... Mục tiêu đến năm 2025, Internet băng thông rộng phủ 100% các xã; Kinh tế số chiếm ...
Kế hoạch công tác tuần 41 của Thường trực UBND quận 5  (07/10/2019)
Tuần 41, năm 2019 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)
Kế hoạch công tác tuần 40 của Thường trực UBND quận 5  (01/10/2019)
Tuần 40, năm 2019 (Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019)
ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH BÁC SĨ GIA ĐÌNH TỪ NGÀY 15/10/2019  (30/09/2019)
Ngày 21/8/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 21/2019/TT-BYT về việc hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình. Theo đó, để trở thành bác sĩ gia đình cần phải đáp ứng các điều kiện sau: - Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa hệ lâm sàng đã được cấp chứng chỉ hành nghề: + Có một trong các văn bằng bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, ...
5 TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC HỖ TRỢ XỬ LÝ RỦI RO  (30/09/2019)
Ngày 26/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể 05 trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được quỹ bảo lãnh tín dụng xem xét xử lý rủi ro như sau: - Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ...
Kế hoạch công tác tuần 39 của Thường trực UBND quận 5  (24/09/2019)
Tuần 39, năm 2019 (Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019)
Kế hoạch công tác tuần 38 của Thường trực UBND quận 5  (17/09/2019)
Tuần 38, năm 2019 (Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm