SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
8
1
7
8
7
Thông tin chỉ đạo điều hành 15 Tháng Bảy 2024 8:43:12 SA
Kế hoạch công tác tuần 29 của Thường trực UBND Quận 5  (14/07/2024)
Tuần 29, năm 2024 (Từ ngày 15/07/2024 đến ngày 21/07/2024)
Kế hoạch công tác tuần 28 của Thường trực UBND Quận 5  (07/07/2024)
Tuần 28, năm 2024 (Từ ngày 08/07/2024 đến ngày 14/07/2024)
Kế hoạch công tác tuần 27 của Thường trực UBND Quận 5  (30/06/2024)
Tuần 27, năm 2024 (Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 07/07/2024)
Kế hoạch công tác tuần 26 của Thường trực UBND Quận 5  (23/06/2024)
Tuần 26, năm 2024 (Từ ngày 24/06/2024 đến ngày 30/06/2024)
Kế hoạch công tác tuần 25 của Thường trực UBND Quận 5  (16/06/2024)
Tuần 25, năm 2024 (Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024)
Kế hoạch công tác tuần 24 của Thường trực UBND Quận 5  (09/06/2024)
Tuần 24, năm 2024 (Từ ngày 10/06/2024 đến ngày 16/06/2024)
Kế hoạch công tác tuần 23 của Thường trực UBND Quận 5  (02/06/2024)
Tuần 23, năm 2024 (Từ ngày 03/06/2024 đến ngày 09/06/2024)
Kế hoạch công tác tuần 22 của Thường trực UBND Quận 5  (26/05/2024)
Tuần 22, năm 2024 (Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/06/2024)
Kế hoạch công tác tuần 21 của Thường trực UBND Quận 5  (19/05/2024)
Tuần 21, năm 2024 (Từ ngày 20/05/2024 đến ngày 26/05/2024)
Kế hoạch công tác tuần 20 của Thường trực UBND Quận 5  (12/05/2024)
Tuần 20, năm 2024 (Từ ngày 13/05/2024 đến ngày 19/05/2024)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm