SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
5
6
6
4
6
3
Thông tin chỉ đạo điều hành 25 Tháng Chín 2022 5:35:51 CH
Kế hoạch công tác tuần 39 của Thường trực UBND Quận 5  (19/09/2022)
Tuần 39, năm 2022 (Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022)
Kế hoạch công tác tuần 38 của Thường trực UBND Quận 5  (12/09/2022)
Tuần 38, năm 2022 (Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022)
Kế hoạch công tác tuần 37 của Thường trực UBND Quận 5  (05/09/2022)
Tuần 37, năm 2022 (Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/09/2022)
Kế hoạch công tác tuần 36 của Thường trực UBND Quận 5  (29/08/2022)
Tuần 36, năm 2022 (Từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022)
LỘ TRÌNH TĂNG SỐ LƯỢNG VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG  (23/08/2022)
Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, Chính phủ đồng ý lộ trình tăng số lượng vắc xin của Bộ Y tế như sau: - Đưa vắc xin phòng bệnh do vi rút Rota từ năm 2022, vắc xin phòng bệnh do phế cầu từ năm 2025, vắc xin ...
CÁC KHOẢN HỖ TRỢ CHI TRẢ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG  (23/08/2022)
Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến. Theo Điều 5 Thông tư số 44/2022/TT-BTC, các khoản chi trực tiếp cho người thụ hưởng chế ...
Kế hoạch công tác tuần 35 của Thường trực UBND Quận 5  (22/08/2022)
Tuần 35, năm 2022 (Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022)
Kế hoạch công tác tuần 34 của Thường trực UBND Quận 5  (15/08/2022)
Tuần 34, năm 2022 (Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 21/08/2022)
Kế hoạch công tác tuần 33 của Thường trực UBND Quận 5  (08/08/2022)
Tuần 33, năm 2022 (Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022)
Kế hoạch công tác tuần 32 của Thường trực UBND Quận 5  (01/08/2022)
Tuần 32, năm 2022 (Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 07/08/2022)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm