SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
7
0
7
0
0
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 27 Tháng Mười Một 2020 10:20:00 SA

KÉO DÀI HIỆU LỰC CỦA 7 VĂN BẢN QUAN TRỌNG VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

Nội dung đáng chú ý này vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 88/2020/TT-BTC sửa đổi Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Cụ thể, khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC quy định, từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/6/2022, các văn bản của Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vẫn có hiệu lực thi hành gồm:

- Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015);

- Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

- Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

- Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015;

- Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015).

Trong khi đó, hiện nay, Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC chỉ quy định những văn bản này chỉ có hiệu lực đến ngày 31/10/2020.

Thông tư 88/2020/TT-BTC này được ban hành ngày 30/10/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.


Số lượt người xem: 32    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm