SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
4
3
0
0
8
Lịch làm việc của Lãnh đạo 10 Tháng Bảy 2023 7:35:00 SA

Kế hoạch công tác tuần 28 của Thường trực UBND Quận 5

Tuần 28, năm 2023 (Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 16/07/2023

 

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai
 10/07/2023

- 7:15: Chào cờ đầu tuần, nghe kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- 8:00:  TT.UBND quận họp giao ban.
- 8:00:  Đ/c Phó Chủ tịch Văn xã dự kỳ họp thứ mười của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X.

- 14:00: Đ/c Phó Chủ tịch QLĐT dự kỳ họp thứ mười của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X.
- 15:00: Phó Chủ tịch Kinh tế làm việc với lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Thứ Ba
 11/07/2023

- 8:00: Đ/c Chủ tịch dự kỳ họp thứ mười của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X.
- 8:00: Đ/c Phó Chủ tịch Văn xã dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 công tác Hội và phong trào Chữ Thập đỏ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2023.
- 8:00: Phó Chủ tịch Kinh tế dự họp về công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023.

- 8:30: Đ/c Phó Chủ tịch QLĐT dự Hội nghị (trực tuyến) phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- 10:00: Đ/c Phó Chủ tịch Văn xã dự họp triển khai công tác phối hợp tổ chức Lễ phát động xây dựng đô thị văn minh do Thành phố tổ chức ngày 15/7/2023 tại CVVL.

- 10:30: Đ/c Phó Chủ tịch QLĐT dự họp nghe báo cáo một vụ việc.

- 14:00: Đ/c Chủ tịch và Phó Chủ tịch Kinh tế nghe báo cáo về Đề án giải thể Trung tâm HTPTKT&CƯLĐ.

- 14:00: Đ/c Phó Chủ tịch QLĐT dự họp nghe báo cáo công tác thực hiện dự án xây dựng phòng ban chức năng UBND Quận.
- 14:00: Đ/c Phó Chủ tịch Văn xã dự kỳ họp thứ mười của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X.
- 14:00: TT.UBND quận dự Hội nghị học tập, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đ/c TBT Nguyễn Phú Trọng. 

Thứ Tư
 12/07/2023

- 8:00: Đ/c Chủ tịch làm việc với lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5.

- 8:00: Phó Chủ tịch Kinh tế dự kỳ họp thứ mười của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X.

- 8:00: Đ/c Phó Chủ tịch QLĐT dự Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban  Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới".

9:00: Đ/c Phó Chủ tịch Văn xã dự họp trao đổi với các ngành về quản lý hành nghề trên địa bàn thành phố.

- 14:00: Đ/c Chủ tịch và đ/c Phó Chủ tịch Văn xã dự họp nghe báo cáo đề án tổ chức lại Trung tâm TDTT và TTVH.

- 14:00: Đ/c Phó Chủ tịch QLĐT dự kỳ họp thứ mười của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X.

Thứ Năm
 13/07/2023

- 8:00: Đ/c Chủ tịch làm việc với Trung tâm Y tế Quận 5.
- 8:00: Phó Chủ tịch Kinh tế dự Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023.

- 8:00: Đ/c Phó Chủ tịch Văn xã dự Hội nghị Báo cáo viên Thành phố Tháng 7 năm 2023.
- 8:30: Đ/c Nguyên Xuân Trung dự họp giao ban trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.
- 9:30: Đ/c Chủ tịch đi cơ sở cùng P.TNMT và P.TCKH.

- 13:00: Đ/c Phó Chủ tịch QLĐT trực tiếp công dân.
- 14:30: Đ/c Phó Chủ tịch Văn xã dự họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận Quý 2 năm 2023.
- 15:00: Đ/c Phó Chủ tịch QLĐT dự họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn Quận 5.
- 15:30: Đ/c Phó Chủ tịch QLĐT dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án kênh Hàng Bàng - Trường Chuyên biệt Tương Lai - Trung tâm Y tế quận - 440 Trần Hưng Đạo.

Thứ Sáu
 14/07/2023

- 8:00: Đ/c Chủ tịch dự họp Ban Chi đạo cải cách hành chính Thành phố 6 tháng đầu năm 2023.

- 14:00: Đ/c Chủ tịch và Phó Chủ tịch Kinh tế dự Hội nghị sơ kết công tác Đề án 06 và CCHC 6 tháng đầu năm 2023.

Thứ Bảy
 15/07/2023

- Cả ngày: Đ/c Chủ tịch trực.
- 7:00: TT.UBND quận dự Lễ phát động xây dựng đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- 8:00: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- 8:00: Đ/c Trưởng Phòng Kinh tế trực.

- 14:00: TT.UBND quận dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
- 14:00: Đ/c Phó Trưởng Phòng TCKH trực
.

Chủ Nhật
 16/07/2023

- Cả ngày: Phó Chủ tịch Kinh tế trực.
- 8:00: Đ/c Phó Trưởng Phòng VHTT trực.

- 14:00: Đ/c Phó Trưởng Phòng QLĐT trực.

 

Ghi chú: Lịch công tác tuần dự kiến các nội dung, hoạt động của Thường trực Ủy ban nhân dân quận; sẽ được điều chỉnh, cập nhật và bổ sung theo yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất

 


Số lượt người xem: 262    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm