SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
8
1
9
6
1
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 11 Tháng Sáu 2018 10:00:00 SA

HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC KHÔNG ĐƯỢC ĐẶT RA CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ

 

Nội dung nổi bật này được quy định tại Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Theo đó, nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được quy định như sau

- Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư;

- Bảo đảm tự nguyện, trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân; dựa trên nhu cầu tự quản của cộng đồng dân cư;

- Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình của cộng đồng dân cư;

- Không vi phạm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bình đẳng giới;

- Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất.

Quyết định 22/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.


Số lượt người xem: 946    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm