SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
6
5
5
6
8
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 16 Tháng Bảy 2018 11:05:00 SA

SẼ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU VỚI LAO ĐỘNG NỮ NGHỈ HƯU TỪ 01/01/2018

 

Ngày 15/06/2018, Quốc hội thông qua Nghị quyết 64/2018/QH14 về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, Quốc hội quyết định thông qua 07 luật: Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến về 09 dự án luật: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Quyết định giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu. Nguồn kinh phí từ quỹ bảo hiểm xã hội.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ khẩn trương rà soát, chuẩn bị nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 nhằm đảm bảo Luật Quy hoạch được triển khai thực hiện đồng bộ từ ngày 01/01/2019.


Số lượt người xem: 973    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm