SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
4
2
5
2
6
Lịch làm việc của lãnh đạo 23 Tháng Sáu 2017 8:39:42 SA
Kế hoạch công tác tuần 25 của Thường trực UBND quận 5  (19/06/2017)
Tuần 25, năm 2017 (Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017)
Kế hoạch công tác tuần 24 của Thường trực UBND quận 5  (12/06/2017)
Tuần 24, năm 2017 (Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 18/06/2017)
Kế hoạch công tác tuần 23 của Thường trực UBND quận 5  (05/06/2017)
Tuần 23, năm 2017 (Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 11/06/2017)
Kế hoạch công tác tuần 22 của Thường trực UBND quận 5  (29/05/2017)
Tuần 22, năm 2017 (Từ ngày 29/05/2017 đến ngày 04/06/2017)
Kế hoạch công tác tuần 21 của Thường trực UBND quận 5  (22/05/2017)
Tuần 21, năm 2017 (Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017
Kế hoạch công tác tuần 20 của Thường trực UBND quận 5  (15/05/2017)
Tuần 20, năm 2017 (Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017
Kế hoạch công tác tuần 19 của Thường trực UBND quận 5  (08/05/2017)
Tuần 19, năm 2017 (Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017)
Kế hoạch công tác tuần 18 của Thường trực UBND quận 5  (03/05/2017)
Tuần 18, năm 2017 (Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 07/05/2017)
Kế hoạch công tác tuần 17 của Thường trực UBND quận 5  (24/04/2017)
Tuần 17, năm 2017 (Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017)
Kế hoạch công tác tuần 16 của Thường trực UBND quận 5  (17/04/2017)
Tuần 16, năm 2017 (Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm