SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
0
0
0
0
5
4
Lịch làm việc của lãnh đạo 19 Tháng Mười 2017 12:15:27 CH
Kế hoạch công tác tuần 42 của Thường trực UBND quận 5  (16/10/2017)
Tuần 42, năm 2017 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)
Kế hoạch công tác tuần 41 của Thường trực UBND quận 5  (09/10/2017)
Tuần 41, năm 2017 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)
Kế hoạch công tác tuần 40 của Thường trực UBND quận 5  (02/10/2017)
Tuần 40, năm 2017 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)
Kế hoạch công tác tuần 39 của Thường trực UBND quận 5  (25/09/2017)
Tuần 39, năm 2017 (Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017)
Kế hoạch công tác tuần 38 của Thường trực UBND quận 5  (18/09/2017)
Tuần 38, năm 2017 (Từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017)
Kế hoạch công tác tuần 37 của Thường trực UBND quận 5  (11/09/2017)
Tuần 37, năm 2017 (Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017)
Kế hoạch công tác tuần 36 của Thường trực UBND quận 5  (05/09/2017)
Tuần 36, năm 2017 (Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 10/09/2017)
Kế hoạch công tác tuần 35 của Thường trực UBND quận 5  (28/08/2017)
Tuần 35, năm 2017 (Từ ngày 28/08/2017 đến ngày 03/09/2017)
Kế hoạch công tác tuần 34 của Thường trực UBND quận 5  (21/08/2017)
Tuần 34, năm 2017 (Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017)
Kế hoạch công tác tuần 33 của Thường trực UBND quận 5  (14/08/2017)
Tuần 33, năm 2017 (Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm