SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
3
8
0
8
6
7
Lịch làm việc của lãnh đạo 17 Tháng Tám 2017 8:34:04 CH
Kế hoạch công tác tuần 33 của Thường trực UBND quận 5  (14/08/2017)
Tuần 33, năm 2017 (Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017)
Kế hoạch công tác tuần 32 của Thường trực UBND quận 5  (07/08/2017)
Tuần 32, năm 2017 (Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017)
Kế hoạch công tác tuần 31 của Thường trực UBND quận 5  (31/07/2017)
Tuần 31, năm 2017 (Từ ngày 31/07/2017 đến ngày 06/08/2017)
Kế hoạch công tác tuần 30 của Thường trực UBND quận 5  (24/07/2017)
Tuần 30, năm 2017 (Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017)
Kế hoạch công tác tuần 29 của Thường trực UBND quận 5  (17/07/2017)
Tuần 29, năm 2017 (Từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017)
Kế hoạch công tác tuần 28 của Thường trực UBND quận 5  (10/07/2017)
Tuần 28, năm 2017 (Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017)
Kế hoạch công tác tuần 27 của Thường trực UBND quận 5  (03/07/2017)
Tuần 27, năm 2017 (Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017)
Kế hoạch công tác tuần 26 của Thường trực UBND quận 5  (26/06/2017)
Tuần 26, năm 2017 (Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017)
Kế hoạch công tác tuần 25 của Thường trực UBND quận 5  (19/06/2017)
Tuần 25, năm 2017 (Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017)
Kế hoạch công tác tuần 24 của Thường trực UBND quận 5  (12/06/2017)
Tuần 24, năm 2017 (Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 18/06/2017)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm