SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
4
6
7
5
4
0
Tin tức sự kiện 27 Tháng Hai 2017 1:35:00 CH

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XI

 

Ngày 22 tháng 02 năm 2017, Quận ủy Quận 5 đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận (bất thường) khóa XI nhằm thảo luận, góp ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Quận ủy. Đồng chí Võ Tiến Sĩ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị. Ban Thường vụ Quận ủy báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Quận ủy; cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận năm 2016. Hội nghị đã tham gia góp ý, hầu hết ý kiến đều bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Đồng chí Bí thư Quận ủy cho rằng: Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo kiểm điểm chặt chẽ, đúng nguyên tắc; tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tính tiền phong gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy. Ban Thường vụ Quận ủy lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy. Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình cũng là để tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, kiểm điểm Ban Thường vụ Quận ủy lần này đã nhận thức sâu sắc những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Quận ủy đã thống nhất nhận diện những biểu hiện cụ thể, rõ ràng hơn có nổi lên trong Đảng bộ quận để tập trung lãnh đạo chỉnh đốn, xây dựng Đảng bộ quận trong thời gian tới. Việc chỉ ra những biểu hiện suy thoái cụ thể nổi lên trong Đảng bộ quận sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình, làm cơ sở góp ý trong chi bộ, đảng bộ phường, cơ quan, đơn vị, trong Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, trong Ủy ban nhân dân; là căn cứ để góp phần xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống. Đây là vấn đề khó mà lâu nay chưa chỉ ra một cách cụ thể được nên còn lúng túng khi xem xét, đánh giá cán bộ; xem xét xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm.

Gắn với kiểm điểm, thống nhất chỉ ra những tồn tại hạn chế, ngay trong tháng 01 năm 2017, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/QU về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xác định 15 đầu việc để chỉ đạo thực hiện trong năm 2017. Trong 15 đầu việc đó, có yêu cầu mỗi đảng viên, cán bộ phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ không suy thoái, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ lãnh đạo chặt chẽ việc rà soát, kiểm tra xử lý kịp thời những vụ vi phạm trong thực thi quyền lực, quyền hạn gây bức xúc trong cán bộ, nhân dân; công khai minh bạch, góp phần xóa bỏ tiêu cực, trì trệ trong cơ chế xin - cho, duyệt cấp trong lĩnh vực đầu tư phát triển, trong đó có đầu tư công, phân bổ và quản lý ngân sách, biên chế... Quận sẽ chấp hành, thực hiện quy định của Trung ương, Thành phố, trao cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm quyền tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuộc quyền khi có dấu hiệu vi phạm hoặc trì trệ, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để những nhiệm vụ, giải pháp chỉnh đốn, xây dựng Đảng bộ quận thật sự phát huy hiệu quả, cần thực hiện đồng thời, đồng bộ với các chủ trương, kết luận của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, cải cách thủ tục hành chính nhiều hơn, tốt hơn; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Ban Thường vụ Quận ủy tin rằng, với truyền thống đoàn kết thống nhất, với ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên; sự gương mẫu của từng đồng chí Quận ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị và được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất định Đảng bộ quận sẽ làm được điều đã cam kết trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, đó là tất cả vì chất lượng cuộc sống của Nhân dân, Đảng bộ quận, hệ thống chính trị quận thật sự trong sạch vững mạnh.


Số lượt người xem: 770    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm