SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
4
9
5
6
0
2
Bản tin quận 05 Tháng Mười Hai 2022 8:30:00 SA

Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023 sẽ chú trọng các công trình, giải pháp trong lĩnh vực kinh tế giúp thành phố phục hồi và phát triển sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch

 

Giải thưởng sáng tạo TP HCM lần thứ 3 năm 2023 được xét trao tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm theo 7 nhóm lĩnh vực với tối đa 70 giải thưởng.

- Lĩnh vực phát triển kinh tế (lĩnh vực 1): Xét tặng cho các công trình, giải pháp góp phần tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tiếp nhận hồ sơ).

- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh (lĩnh vực 2): Xét tặng cho các công trình, giải pháp đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn (Bộ Tư lệnh thành phố tiếp nhận).

- Lĩnh vực quản lý nhà nước (lĩnh vực 3): Xét tặng cho các công trình, giải pháp tăng cường hiệu quả của công tác cải cách hành chính; nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và nâng cao sự phục vụ của cơ quan nhà nước đối với yêu cầu của người dân, tổ chức (Sở Nội vụ thành phố tiếp nhận).

- Lĩnh vực truyền thông (lĩnh vực 4): Xét tặng cho các ứng dụng thông tin và truyền thông (ICT), các tác phẩm truyền thông thực hiện tốt công tác truyền thông giữa chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng (Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tiếp nhận).

- Lĩnh vực văn học nghệ thuật (lĩnh vực 5): Xét tặng cho các tác phẩm, sáng tác, công trình tác động tích cực đến việc khơi dậy truyền thống và tinh thần sáng tạo, có giá trị cao về văn học và nghệ thuật góp phần xây dựng và phát triển thành phố; các tác phẩm, sáng tạo trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong công tác dân vận (Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố tiếp nhận).

- Lĩnh vực khoa học kỹ thuật (lĩnh vực 6): Xét tặng cho các công trình, đề tài đã được ứng dụng trong thực tiễn và mang lại hiệu quả, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP HCM thông minh, hiện đại (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tiếp nhận).

- Lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo (lĩnh vực 7): Xét tặng cho các công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có hiệu quả cao (Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận).

 

Giải thưởng Sáng tạo TP HCM là Giải thưởng tiêu biểu của các Giải thưởng do UBND TP HCM xét và trao tặng.

Được xét tặng 2 năm/lần, Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia hưởng ứng các hoạt động sáng tạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Với mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Giải thưởng, Ủy ban nhân dân Quận 5 đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận quan tâm, triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tuyên truyền, tổ chức triển khai, vận động đoàn viên, hội viên, cá nhân, tập thể trực thuộc cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng các nội dung của Giải thưởng nhằm tạo sự lan tỏa đến các ngành, các lĩnh vực mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

- Chủ động phát hiện, tìm kiếm, đề cử, giới thiệu các tập thể, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo để đăng ký tham gia Giải thưởng.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề thắc mắc, hoặc liên quan đến việc giới thiệu các mô hình, sáng kiến tham gia Giải thưởng, liên hệ với Phòng Nội vụ Quận 5, Điện thoại: 028 3855 9572 để được hướng dẫn, hỗ trợ.


Số lượt người xem: 94    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm