SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
5
8
5
7
5
Bản tin quận 22 Tháng Bảy 2019 9:25:00 SA

Tọa đàm: Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình tự quản 5+1 “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư”

 

Sáng 17/7/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an Quận 5 đã tổ chức tọa đàm chuyên đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình tự quản 5+1 “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư”. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an thành phố; đại diện lãnh đạo các đoàn thể quận; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy công an 15 Phường; Tổ trưởng tổ cảnh khu vực; Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội và hội viên phụ nữ nòng cốt 15 phường.

 

Quang cảnh buổi tọa đàm

Trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội, duy trì hàng năm việc ký kết cùng Công an Quận 5 trong việc phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an Quận về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2018-2020. Qua đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an 15 phường thực hiện tham mưu cùng Đảng ủy – Ủy ban nhân dân phường về công tác phối hợp chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động, mô hình hiệu quả như: Câu lạc bộ Đồng Cảnh ở Phường 1, Câu lạc bộ Heo đất tình thương, mô hình Tổ tự quản Phường 14, Câu lạc bộ gia đình phòng chống tệ nạn xã hội 15 Phường tổ chức sinh hoạt hàng quý tuyên truyền đến từng hộ gia đình giáo dục người thân thực hiện lối sống lành mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, tránh xa tệ nạn ma túy, mại dâm đồng thời cùng đồng hành, hỗ trợ các gia đình có con em lầm lỡ sớm hòa nhập cộng đồng. Qua đó cũng nắm tình hình dư luận xã hội trong hội viên phụ nữ để kịp thời báo cáo về Hội Phụ nữ cơ sở, lãnh đạo địa phương có hướng giúp đỡ, giải quyết. Bên cạnh mô hình Câu lạc bộ Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ với vai trò là 1 thành viên cùng với Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên đã tiếp tục triển khai thực hiện mô hình 5+1 “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư” góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân Quận 5.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các nội dung về tình hình triển khai mô hình 5+1 tại đơn vị; Công tác phối hợp giữa các đoàn thể và công an trong công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ người lầm lỡ tại địa phương; Phương thức tiếp cận, vận động, giáo dục cảm hóa đối với các đối tượng có nguy cơ cao tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương; Giải pháp xóa bỏ các mặc cảm kỳ thị đối với các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả mô hình 5+1 và kết hợp công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại địa phương, đơn vị.

Buổi tọa đàm nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình đồng thời giới thiệu cách làm hay, phản ánh những khó khăn, hạn chế, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các mô hình trong thời gian tới.


Số lượt người xem: 519    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm