SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
5
8
6
0
0
Bản tin quận 05 Tháng Tám 2019 2:05:00 CH

Ban Dân vận Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư và Sơ kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm

 

Sáng 02/8/2019, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng  Ban Dân vận đã chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và Sơ kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 

Quang cảnh hội nghị

Trong 10 năm qua, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn quận có chuyển biến tích cực, ổn định, không xảy ra các vụ việc tranh chấp lao động phức tạp, kéo dài. Bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác về xây dựng quan hệ lao động dần được hoàn thiện và tăng cường; nhận thức về vị trí, vai trò công tác xây dựng quan hệ lao động trong cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, chủ doanh nghiệp, người lao động được nâng lên; kiến thức, kỹ năng và phương pháp xử lý các vấn đề về quan hệ lao động của cán bộ trực tiếp làm công tác quan hệ lao động dần hoàn thiện. Thực hiện hiệu quả cơ chế chủ động phòng ngừa các vụ tranh chấp lao động tập thể có thể dẫn đến đình công tự phát, ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp được tốt hơn, giảm thiểu được các vụ vi phạm pháp luật lao động, quyền lợi của người lao động được bảo đảm tốt hơn, doanh nghiệp quan tâm xây dựng quan hệ lao động, tổ chức các hoạt động   an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần công nhân, người lao động ngày càng thiết thực, góp phần tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm người lao động, giúp người lao động ngày càng gắn bó và chia sẻ với doanh nghiệp, tạo nền tảng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân quận đã triển khai thực hiện “Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2014 - 2020” của Ủy ban nhân dân thành phố với nhiều nội dung thiết thực về công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần người lao động; Ủy ban nhân dân quận - phường đã ký kết với các doanh nghiệp trên địa bàn về phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh trong doanh nghiệp và khu vực giáp ranh bên ngoài các doanh nghiệp… đã tạo nên hiệu ứng tích cực phát triển sản xuất kinh doanh. Các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ) đã tập hợp, thu hút đông đảo thành viên tham gia với các hoạt động, phong trào có ý nghĩa về giáo dục tư tưởng, xây dựng nếp sống văn hóa, đoàn kết, nhân ái. Công đoàn cơ sở đã làm tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, góp phần giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Người lao động trong các doanh nghiệp đã dần nâng cao tác phong công nghiệp, tham gia học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

Vai trò của các tổ chức đảng và đoàn thể được thành lập trong doanh nghiệp bước đầu đã phát huy tác dụng nhất định. Một số nơi đã góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tổ chức tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp được hài hoà và ổn định.

Đối với công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở , trong 6 tháng đầu năm, cả hệ thống chính trị quận, phường có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, không ngừng nỗ lực xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Dân vận có xây dựng kế hoạch cụ thể, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn những công tác trọng tâm cho Khối dân vận 15 Phường bám sát thực hiện, xây dựng chương trình công tác năm 2019.

Quận tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận 5 theo Quyết định 144-QĐ/QU ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ban Thường vụ Quận ủy, trong đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và cơ chế, phương thức thực hiện công tác vận động Nhân dân của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Việc thực hiện quan điểm “Công tác vận động Nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị” đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và quan điểm quần chúng trong cán bộ, đảng viên của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, đặc biệt là trong cán bộ, công chức.

Các hoạt động, phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hình thức tuyên truyền phù hợp đem lại hiệu quả thu hút đông đảo quần chúng cácgiới tham gia; tổ chức thực hiện được nhiều công trình thi đua yêu nước; nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, thiết thực sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, đáp ứng được lợi ích chính đáng của người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, qua đó đã tạo được sự phấn khởi và tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác xây dựng hệ thống tổ chức của từng đoàn thể cũng được quan tâm đầu tư đúng mức, tạo thuận lợi cho việc tập hợp, xây dựng lực lượng chính trị ở khu vực Ngoài Nhà nước và địa bàn dân cư.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, chia sẽ kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở đồng thời giới thiệu các mô hình mới, cách làm hay trong công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.


Số lượt người xem: 586    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm