SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
4
4
0
1
8
6
Bản tin quận 14 Tháng Mười 2019 7:45:00 SA

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước

 

Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt đô thị được chỉnh trang đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý xây dựng đã có nhiều tiến bộ, thể hiện trên các mặt: việc quản lý trật tự xây dựng được tăng cường, các công trình được tiến hành kiểm tra thường xuyên hơn; bộ máy và cán bộ, công chức quản lý nhà nước về trật tự xây dựng được củng cố, kiện toàn; việc cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy phép xây dựng được nâng cao, các quy trình, thủ tục được niêm yết công khai và tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức và công dân tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư xây dựng;ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân, của các chủ công trình được nâng lên, tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng có chiều hướng giảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua trên địa bàn quận vẫn còn các công trình vi phạm trật tự xây dựng: xây dựng không phép, sai phép, vi phạm chỉ giới xây dựng... ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, gây bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân do còn nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm;việc xử lý của cơ quan chức năng chưa kịp thời, kiên quyết, triệt để, có lúc có nơi còn kém hiệu lực, hiệu quả;sự phối hợp, kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng giữa các cấp, các ngành chưa tốt, chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật, công tác tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực xây dựng còn hạn chế; bên cạnh đó, có trường hợp các chủ đầu tư coi thường kỷ cương pháp luật, cố tình vi phạm.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụThành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Nghị quyết số 16-NQ/QU ngày 29 tháng 8 năm 2019 nhằm tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép mà không bị xử lý đúng pháp luật; yêu cầu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai các giải pháp sau đây:

1. Giải pháp thực hiện ngay

- Rà soát và tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ.

- Tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành đã có hiệu lực thi hành.

2. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới

* Giải pháp về tổ chức bộ máy:

- Tổ chứctập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực của công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

- Đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xây dựng, sửa chữa các công trình.

- Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong hoạt động công vụ; cần có giải pháp mạnh để xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân vi phạm pháp luật về xây dựng, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự.

* Giải pháp về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm:

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng.

- Các đơn vị có liên quan không cấp số nhà, không cung cấp dịch vụ điện,  nước và các dịch vụ khác đối với công trình vi phạm về quy hoạch, xây dựng mà chưa chấp hành các quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Lập danh sách các tổ chức, đơn vị đã triển khai các công trình không phép, sai phép trên địa bàn để báo cáo thành phố, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo yêu cầu không tái phạm.

3. Tổ chức thực hiện:

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; mỗi đảng viên phải cam kết với tổ chức nơi sinh hoạt không vi phạm về đất đai, quy hoạch và xây dựng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nếu để xảy ra sửa chữa, xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn. Phát huy vai trò của chi bộ, đảng viên ở khu phố, tổ dân phố trong việc tuyên truyền vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng; kịp thời phát hiện, phản ánh thông tin đến chính quyền các cấp các vụ việc vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.

Tổ chức tuyên truyền, vận động mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ tạo sự thống nhất trong nhận thức, sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân trong việc lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn quận và phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát các cơ quan nhà nước trong quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng.

Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần chủ động, tiến công và kêu gọi nhân dân Quận 5 phát huy các nguồn lực, tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả việc lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 5.

 

(1) Trích Nghị quyết số 16-NQ/QU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy

 


Số lượt người xem: 400    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm