SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
7
2
7
6
8
Bản tin quận 01 Tháng Sáu 2020 8:10:00 SA

Mặt trận Tổ quốc Phường 8 đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước

 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dừng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc Phường 8 đã tổ chức các buổi tuyên truyền về 5 nội dung của cuộc vận động gắn với các chương trình trọng tâm của từng năm. Các nội dung tuyên truyền đều được thông qua trong các cuộc họp của Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ chức thành viên; bên cạnh đó cũng triển khai tại các buổi sinh hoạt; hội họp tại 07 Ban công tác Mặt trận khu phố bằng nhiều hình thức như phát tài liệu, tờ bướm tuyên truyền, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, bảng tin khu phố, tổ dân phố và báo cáo kết quả thực hiện hoạt động của khu phố trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố”.

 

Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc phường đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để phấn đấu xây dựng phường ngày càng ổn định và phát triển. Bên cạnh đó cũng kịp thời nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kiến nghị với Đảng – chính quyền tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham mưu Đảng ủy tổ chức các buổi theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, Quyết định 935/QĐ-TU; Quyết định 936/QĐ-TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy. Ngoài ra cũng đã tổ chức được 20 cuộc tiếp xúc, đối thoại (trung bình 4 lần/năm) trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đàng – chính quyền với đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 và các giới nhân dân về những vấn đề mà người dân đang quan tâm, bức xúc với 48 lượt ý kiến phản ánh về tình hình an ninh trật tự - trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Qua đó, Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền giải quyết đến nay chính quyền đã cơ bản giải quyết tạo được sự tin tưởng và phấn khởi của nhân dân đối với Đàng – chính quyền phường.

Bên cạnh đó, nổi bật là thông qua các cuộc vận động đã tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng chính quyền ngày càng đạt hiệu quả như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều gương “Người tốt – Việc tốt” được bình chọn và biểu dương trên các lĩnh vực của đời sống xã hội tạo nên sự chuyển biến tích cực trong tổ chức thực hiện phong trào tại địa phương. Trong 5 năm qua, đã có 255 gương “Người tốt – Việc tốt” đã được biểu dương từ cấp phường, đến Quận và Thành phố đây chính là những nhân tố tích cực góp phần xây dựng phường văn minh đô thị, khu phố văn hóa. Đặc biệt trong hơn 01 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc phường đã tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn phường. Duy trì thường xuyên cùng các đoàn thể, Ban công tác Mặt trận 07 khu phố và các giới nhân dân ra quân 15 phút “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp” vào các ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và tổng vệ sinh cạo xóa các bảng quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường. Cuộc vận động “Vì người nghèo” trong 5 năm qua phường đã vận động ủng hộ quỹ với số tiền là 407.289.398 triệu đồng để chăm lo cho hộ khó khăn, hộ cận chuẩn nghèo như bảo trợ thường xuyên, tặng học bổng, tặng sách giáo khoa, đồng phục học sinh, tặng thẻ bảo hiểm y tế, trao tặng vật dụng và trợ cấp khó khăn đột xuất….góp phần không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng được sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như phối hợp Satrafood tổ chức bán hàng bình ổn tại trường tiểu học Phạm Hồng Thái ….từ những hoạt động thiết thực của cuộc vận động đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân tin dùng hàng Việt. Cuộc vận động “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân với nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức nhắn tin qua tổng đài, chiếu phim “Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội có từ bao đời” …thông qua đó vận động các giới nhân dân đóng góp được 166.566.000 triệu đồng đây là việc làm mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện lòng yêu nước và tình cảm của nhân dân hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Công tác xây dựng và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phường 8 đã được quán triệt, tuyên truyền phổ biến sâu rộng, tạo sự chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị, các nội dung thực hiện thống nhất cả về tư tưởng và hành động. Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể đã phát huy rõ vai trò, trách nhiệm trong việc “Xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc” trong đó có việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung, phương thức hoạt động không ngừng đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.


Số lượt người xem: 274    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm