SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
5
1
4
9
2
3
Bản tin quận 15 Tháng Sáu 2020 8:20:00 SA

Triển khai các biện pháp ngăn chặn, kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

 

Nhằm ngăn chặn, kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà sai phép, không phép, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc quận công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận, niêm yết tại trụ sở cơ quan: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quận, thông tin danh sách các dự án nhà ở đã được duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở; Các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) khu dân cư liên phường 1, 5, 6; 2, 3, 4; 7, 8, 9; 10, 11, 12 và    13, 14, 15 Quận 5, quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 điều chỉnh quy hoạch hẻm 15 phường trên địa bàn.

Công khai thông tin danh sách các dự án nhà ở đã được duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở; Tăng cường kiểm tra, phát hiện các dự án, chủ đầu tư đã có hành vi vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, đề xuất xử lý vi phạm theo quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc niêm yết và công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quận trên địa bàn, thông tin danh sách các dự án nhà ở đã được duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Ủy ban nhân dân 15 phường.   

Cung cấp thông tin quy hoạch kịp thời cho các chủ sử dụng lô đất khi có yêu cầu, theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin quy hoạch, dự án đầu tư nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm, hạn chế rủi ro của tổ chức, cá nhân khi tiến hành các giao dịch về nhà đất tại địa phương.

Ủy ban nhân dân Quận 5 yêu cầu các đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ nội dung trên. Đồng thời báo cáo đề xuất kịp thời về những vướng mắc, khó khăn chưa có hướng xử lý của từng trường hợp dự án cụ thể.


Số lượt người xem: 352    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm