SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
9
1
1
7
0
8
Bản tin quận 27 Tháng Bảy 2020 8:00:00 SA

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025

1- Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy;

2- Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận;

3- Đồng chí Phạm Quốc Huy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

4- Đồng chí Lê Tấn Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5;

5- Đồng chí Đặng Ngọc Quế Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy;

6- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy;

7- Đồng chí Hồ Thị Trúc Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận;

8- Đồng chí Phạm Nam Vĩnh An, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy;

9- Đồng chí Trần Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận;

10- Đồng chí Trương Minh Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

11- Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an quận;

12- Đồng chí Phan Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận;

13- Đồng chí Chu Xuân Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Phường 10;

14- Đồng chí Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy;

15- Đồng chí Phạm Thị Ánh Nguyệt, Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy;

16- Đồng chí Nhan Huệ Phương, Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy;

17- Đồng chí Nguyễn Quang Hiệp, Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy;

18- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng, Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Quận ủy;

19- Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận;

20- Đồng chí Nguyễn Đắc Trung, Quận ủy viên, Chánh Thanh tra quận;

21- Đồng chí Nguyễn Xuân Trung, Quận ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận;

21- Đồng chí Đoàn Thanh Liêm, Quận ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp;

22- Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Quận ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế quận;

23- Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Đẹp, Quận ủy viên, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội;

24- Đồng chí Trương Thị Em, Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ;

25- Đồng chí Lê Thanh Hải, Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo;

26- Đồng chí Lê Minh Nhựt, Quận ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường quận;

27- Đồng chí Trần Minh Sang, Quận ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận;

28- Đồng chí Lê Thị Bích Hạnh, Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận;

29- Đồng chí Nguyễn Nghiêm Quốc Cường, Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn;

30- Đồng chí Quách Trung Hiếu, Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận;

31- Đồng chí Nguyễn Bé Tư, Quận ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận;

32- Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Quận ủy viên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận;

33- Đồng chí Cô Hồng Mười, Quận ủy viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận;

34- Đồng chí Châu Thanh Sơn, Quận ủy viên, Phó Trưởng Công an quận;

35- Đồng chí Phan Ngọc Phát, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 3;

36- Đồng chí Hồ Thiện Mỹ Phương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 6;

37- Đồng chí Châu Minh Vũ, Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 7;

38- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vĩnh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 8;

40- Đồng chí Khương Lê Thùy Anh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 14;

41- Đồng chí Trần Thị Tuyết Hạnh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 15;

 

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Đồng chí Đặng Ngọc Quế Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy;

2. Đồng chí Phạm Thị Ánh Nguyệt, Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy;

3. Đồng chí Lê Hồng Triết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy;

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng, Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Quận ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

5. Đồng chí Nguyễn Đắc Trung, Quận ủy viên, Chánh Thanh tra quận; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

6. Đồng chí Lê Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

7. Đồng chí Võ Tấn Lợi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

8. Đồng chí Trần Xuân Ngọ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy,.

9. Đồng chí Ngô Thị Như Ánh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn 5


Số lượt người xem: 30    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm