SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
1
9
3
7
2
2
Bản tin quận 17 Tháng Tám 2020 7:35:00 SA

Vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

 

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tạo điều kiện chăm lo các gia đình chính sách có công trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận đã triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 5 vận động các tổ chức hội đoàn, các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn quận; các cơ quan của Đảng; các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; cán bộ công chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp; trường học; cán bộ chiến sĩ Công an, Quân sự của quận, phường và nhân dân trên địa bàn quận ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên tinh thần tự nguyện.

Cán bộ chiến sĩ Công an, Quân sự của quận; cán bộ công chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp, các ban ngành, đoàn thể của phường đóng góp ủng hộ 1 ngày lương. Riêng người lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn sẽ do Liên đoàn Lao động quận vận động đóng góp. Về đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho diện chính sách trong và ngoài quận, cũng như đăng ký nhận hỗ trợ các gia đình chính sách có công khó khăn, các đơn vị thông báo trực tiếp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 5 để quản lý, phân bổ số lượng về các phường và tổng hợp.

Nguồn vận động từ cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị kinh tế, trường học, các tổ chức hội đoàn, tôn giáo (đối tượng thuộc quận vận động) được nộp về Ban quản lý quỹ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 5 là thường trực. Ủy ban nhân dân các phường được giữ lại nguồn quỹ do phường vận động để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

Việc vận động ủng hộ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020 được tổ chức từ tháng 8 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2020.


Số lượt người xem: 271    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm