SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
8
9
5
6
5
7
Bản tin quận 07 Tháng Mười Hai 2020 7:30:00 SA

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI

 

Việc tổ chức học tập, quán triệt thật tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, điều kiện tiên quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, sự tin tưởng thống nhất trong ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Ngày 03/12, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hình thức trực tuyến.

 

Quang cảnh hội nghị tại Quận 5

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI là đại hội dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, phát huy truyền thống cách mạng năng động, sáng tạo của Thành phố. Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI có ý nghĩa rất quan trọng khẳng định quyết tâm nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển nhanh bền vững vì cả nước cùng cả nước vì hạnh phúc của nhân dân.

"Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố trong chặng đường 5 năm tới 2020- 2025. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng lớn lao là đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trước hết toàn thể cán bộ Đảng viên của Đảng bộ Thành phố, phải nghiên cứu thật kỹ, nắm thật vững các nội dung nghị quyết, thấm nhuần các chủ trương, quan điểm, giải pháp phát triển Thành phố " - Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên, Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn bộ thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thành phố. Nội dung văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và có nhiều điểm mới trên các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật là thể hiện được những quan điểm xuyết suốt, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Thành phố yêu cầu các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan đơn vị cần chuẩn bị thật tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết theo đúng tinh thần của Ban Thường vụ Thành ủy. Cán bộ đảng viên ở cơ sở cần được học tập, quán triệt đầy đủ, thiết thực, gắn với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, để vừa nắm vững nội dung trong nghị quyết và có khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

"Việc tổ chức học tập, quán triệt thật tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, điều kiện tiên quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, cũng như sự tin tưởng thống nhất trong ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố "- Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên nói.


Số lượt người xem: 122    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm