SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
8
9
6
0
0
5
Bản tin quận 18 Tháng Giêng 2021 8:30:00 SA

Phường 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021)

 

Ngày 14/01/20210, Đảng ủy Phường 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021) và tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân năm 2020, triển khai chương trình nhiệm vụ năm 2021.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 và đồng chí Phan Ngọc Phát – Quận ủy viên, Phó Ban tổ chức Quận ủy Quận 5.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 đã tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng trong dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021)

Trong năm 2020, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đề ra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân. Toàn hệ thống chính trị đã tập trung, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình hành động của Đảng ủy đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy các chi bộ và cán bộ công chức phường có quyết tâm, có hành động cụ thể, quyết liệt theo yêu cầu, chủ trương của Đảng ủy, việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chung đã được chủ động, phối hợp hành động tốt hơn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng định hướng chính trị tư tưởng và thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đảm bảo nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác cán bộ được quan tâm, thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo chất lượng.

Công tác chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc đảm bảo đúng quy trình, thời gian và yêu cầu. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường 1 lần thứ XIV. Ngay sau Đại hội Đảng ủy đã khẩn trương xây dựng triển khai các chương trình kế hoạch thực hiện để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Công tác xây dựng chính quyền được tập trung lãnh đạo, Ủy ban Nhân dân phường cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tăng cường quản lý trật tự xây dựng không để xảy ra trường hợp vi phạm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Các công tác trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tốt như: chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, trẻ em, người dân tộc theo đúng quy định.

Công tác vận động nhân dân của Đảng bộ phường có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, không ngừng nỗ lực xây dựng và phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là trong tình hình cả nước, thành phố, quận nói chung, phường nói riêng đang chung tay “Vì sức khỏe cộng đồng”, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Các hoạt động, phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hình thức tuyên truyền phù hợp đem lại hiệu quả thu hút đông đảo quần chúng các giới tham gia; tổ chức thực hiện được nhiều công trình thi đua yêu nước; nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, thiết thực sâu rộng đến từng khu phố, đáp ứng được lợi ích chính đáng của người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, qua đó đã tạo sự phấn khởi và tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong năm 2020, Phường 1 được Quận khen thưởng tập thể Đại đoàn kết, hoàn thành chương trình giảm nghèo trước thời hạn, đề xuất phường đạt chuẩn văn minh đô thị, các ngành thuộc khối vận, Ủy ban nhân dân phường đều đạt kết quả A, A+.


Số lượt người xem: 22    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm