SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
1
0
8
3
7
3
Bản tin quận 29 Tháng Ba 2021 8:20:00 SA

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 5 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020

 

Sáng 23/3/2021, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 5 đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020. Đến tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban ngành quận và cán bộ, nhân viên, người lao động công ty.

 

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung, Công ty đã nỗ lực tập trung đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ công ích và các hoạt động liên quan ngành nghề kinh doanh chính. Qua đó đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, kết quả tổng doanh thu trong năm: 146,676 tỷ đồng/ 160,580 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 91,34% so với kế hoạch năm; lợi nhuận trên 15,993 tỷ đồng/ 14,810 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 108% so với kế hoạch; Số phát sinh phải nộp ngân sách 73 tỷ đồng, ( trong đó đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước 61 tỷ đồng ) đạt tỷ lệ 184,85% so với kế hoạch là 34,494 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện như trên, Công ty đạt trên 100% kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận và các khoản phát sinh nộp ngân sách, riêng chỉ tiêu doanh thu đạt trên 90% kế hoạch của năm 2020.

Năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, định biên lao động, hiệu quả trên cơ sở thực hiện đề án khoán quỹ lương; Thực hiện công tác nâng lương theo niên hạn, xếp lương, phụ cấp, nghỉ việc, nghỉ hưu cho người quản lý doanh nghiệp, người lao động theo quy định. Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp để tăng nguồn thu, khai thác tốt các nguồn thu, giảm tỷ lệ nợ đọng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục thực hiện công tác Cổ phần hóa theo hướng dẫn của Ban Đổi mới doanh nghiệp về xây dựng phương án cơ cấu doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật về lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định pháp luật.

Tại hội nghị, Công ty đã khen thưởng 2 tập thể xuất sắc, 17 tập thể tiên tiến và 253 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.  


Số lượt người xem: 28    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm