SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
1
2
9
2
6
8
Bản tin quận 29 Tháng Ba 2021 8:40:00 SA

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Quận 5 tiến hành tổ chức triển khai công tác điều tra các Doanh nghiệp trên địa bàn.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra quan trọng nhằm thu thập số liệu về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô, lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh (tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư…); Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tiếp cận CMCN 4.0; thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội...

Tất cả nội dung điều tra lần này được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (Web-form) hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy.

Trang web thực hiện phiếu điều tra doanh nghiệp https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

Trang web thông tin Tổng điều tra điều tra: http://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn/


Số lượt người xem: 43    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm