SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
1
8
3
4
3
7
Bản tin quận 16 Tháng Năm 2022 9:30:00 SA

Quận ủy Quận 5 tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các văn bản của Đảng về công tác Dân vận trong tình hình hiện nay

 

Chiều 11/5/2022, Quận ủy Quận 5 tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng về công tác Dân vận trong tình hình hiện nay tại hội trường 118 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5 cho gần 200 người là đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, Phó trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Phó Chánh văn phòng Quận ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận, 14 phường.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác Dân vận như: những giá trị cốt lõi trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15-10-1949, với bút danh X.Y.Z. Hơn 70 năm trôi qua, tác phẩm “Dân vận” của Người vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác dân vận của Đảng hiện nay; 06 nhiệm vụ của công tác Dân vận trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, công tác dân vận phải tiếp tục được xem là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chứ không chỉ của các lực lượng chuyên trách; đồng thời, phải phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy, Chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu, với quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong công tác vận động, chăm lo và phục vụ, không chỉ liên quan đến phòng chống dịch. Quá trình đó, đòi hỏi sự trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, tự giác, xông pha của đảng viên, người đứng đầu, của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách trên tinh thần bảo đảm tính nguyên tắc của tổ chức… Đồng thời, công tác dân vận phải góp phần giải quyết các vấn đề thiết thực, cấp bách của người dân tại cơ sở.

 Ngoài ra, các cán bộ dự hội nghị tự nghiên cứu thêm nội dung về Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU ngày 6 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về công tác dân vận; Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy về nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của Chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030 và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của Chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh”.

 

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ của công tác dân vận trong hệ thống chính trị, các Cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc; quán triệt và triển khai các chỉ đạo mới của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy trong công tác dân vận, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động Chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh.


Số lượt người xem: 246    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm