SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
1
8
3
9
1
3
Bản tin quận 23 Tháng Năm 2022 9:10:00 SA

Quận 5 họp mặt Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5 và biểu dương gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

 

Sáng 19/5/2022, Quận ủy Quận 5 tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5 và biểu dương gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

 

Lãnh đạo Quận 5 đến viếng và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, số 05 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, Nguyên Bí thư Quận ủy Quận 5; đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Thường trực Ủy ban nhân dân quận, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, đại diện lãnh đạo cấp ủy cơ sở Đảng và các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng, các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Anh Hùng lao động Lý Hòa

 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố  và Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, Nguyên Bí thư Quận ủy Quận 5 trao huy hiệu Đảng

Trong niềm tự hào và kính yêu vô hạn, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, thời niên thiếu của Người đã chứng kiến nỗi cùng cực của đồng bào dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và những thất bại của các phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược. Với tình yêu nước, thương dân vô hạn, ngày 05 - 6 -1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã từ bến cảng Nhà Rồng quyết tâm đi tìm con đường để cứu dân, cứu nước. Với đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Người đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 02 tháng 9 năm 1945 và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Với tấm lòng thương dân, yêu nước vô hạn, với trí tuệ, bản lĩnh vô song, cuộc sống vô cùng trong sáng, Người đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, là ngọn cờ chói sáng, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một sự nghiệp vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một di sản tinh thần vô giá, mãi luôn tỏa sáng, đó là tư tưởng, là tấm gương trong sáng, vẹn toàn về đạo đức cách mạng. Tấm gương đạo đức của Người là tấm gương của một vĩ nhân, một vị lãnh tụ cách mạng, một người cộng sản vĩ đại, nhưng rất đỗi bình dị trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5 phát biểu ôn truyền thống

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5 trao tặng hoa chúc mừng

Cùng với cả nước và Thành phố, Đảng bộ và Nhân dân Quận 5 đã chủ động, nỗ lực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Học tập và làm theo Bác, Đảng bộ Quận đã đoàn kết chung súc, đồng lòng chăm sóc y tế, chăm lo an sinh Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp để quận sớm kiểm soát dịch bệnh COVID - 19, phục hồi và phát triển kinh tế, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2021. Năm 2022, Đảng bộ Quận tiếp tục nỗ lực “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Quận 5 nói riêng.

 

Lãnh đạo Quận 5 trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân Gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

 

Tại buổi họp mặt, Quận ủy Quận 5 đã trao huy hiệu 75 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 108 đảng viên đến niên hạn. Ngoài ra, với một số đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng, đi lại khó khăn, Quận ủy Quận 5 đã tổ chức trao huy hiệu Đảng tại nhà. Việc trao huy hiệu Đảng đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao to lớn, đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong quá trình xây dựng, phát triển Đảng, công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước, Thành phố, nói chung và Quận 5 nói riêng; góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ tự hào về cách mạng, ra sức phấn đấu, cống hiến vì lý tưởng của Đảng.

 

Lãnh đạo Quận 5 trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân Gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

 

Ngoài ra, Quận ủy Quận 5 đã biểu dương và tặng hoa chúc mừng 2 tập thể và 3 cá nhân được Thành phố khen thưởng thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; trao giấy khen của Quận ủy Quận 5 cho 55 tập thể và 72 cá nhân là Gương điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

 

Lãnh đạo Quận 5 trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân Gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

 

Trước buổi họp mặt, đoàn Quận ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 do đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Quận ủy Quận 5 làm trưởng đoàn đã đến viếng và dâng hương tại Khu di tích Nhà Lưu niệm Bác Hồ, số 05 Châu Văn Liêm, phường 14, Quận 5 – nơi Bác Hồ đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Đồng thời, trong tháng 5/2022, Khu di tích Nhà Lưu niệm Bác Hồ, số 05 Châu Văn Liêm, phường 14, Quận 5 đã đón hơn 60 đoàn đại biểu của Thành phố, các ban ngành, đoàn thể quận, 14 phường và các trường học trên địa bàn Quận 5 đã đến viếng và dâng hương, tổ chức tuyên dương gương điển hình “Làm theo lời bác”, lễ báo công và tổ chức kết nạp đảng viên mới…


Số lượt người xem: 449    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm