SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
5
3
4
9
3
Bản tin quận 04 Tháng Bảy 2022 1:45:00 CH

Quận ủy Quận 5 tổ chức hội nghị triển khai công tác Quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của Quận ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031

 

Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 08 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận, huyện, thành phố Thủ Đức, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thành phố và tương đương nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031, vừa qua, Quận ủy Quận 5 tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 – 2031.

 

Đồng chí Phạm Nam Vĩnh An - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 5 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Nam Vĩnh An - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 5 cho biết: Khâu quan trọng nhất của công tác quy hoạch cán bộ là việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp; đồng thời, gắn kết chặt chẽ với các khâu khác trong công tác cán bộ. Ngoài ra, cần rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ và từng cán bộ, nhất là kết quả nhận xét đánh giá, xếp loại năm 2021 trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền, bảo đảm thời gian, tiến độ theo quy định. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện; không để phát sinh tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt công tác tư tưởng, quán triệt chủ trương, nguyên tắc, quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cho cán bộ, đảng viên trước, trong và sau khi thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

Một số nguyên tắc trong quy hoạch: bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Coi trọng chất lượng, không vì số lượng, cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; bảo đảm cân đối, hài hoà, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộ cấp thành phố với cơ sở, cơ quan, đơn vị, địa bàn và lĩnh vực công tác; giữa nguồn cán bộ tại chỗ với nguồn cán bộ từ nơi khác. Phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu ba độ tuổi (khoảng cách giữa các độ tuổi là 5 năm), tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với địa bàn, lĩnh vực công tác.


Số lượt người xem: 247    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm