SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
0
9
6
9
1
7
Bản tin quận 15 Tháng Tám 2022 7:30:00 SA

Quận 5 đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Ngày 13/8/2022, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quận 5 đã tổ chức Thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quận 5 lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Lãnh đạo Quận ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tặng hoa và bức chữ đồng chúc mừng Đại hội

Đến dự có đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Trương Minh Kiều - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 và 126/129 đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của hơn 9.000 đoàn viên trên địa bàn Quận 5.

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tai Đại hội

Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quận 5 đã nghiêm túc, thẳn thắng nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kì qua và quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, của cấp ủy và chính quyền địa phương” là cơ hội để tổ chức Đoàn phát huy các nguồn lực của cả hệ thống chính trị cùng chăm lo cho công tác thanh niên. Thông qua các hoạt động đã xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với tiêu chí cụ thể phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông để tập hợp và giáo dục thanh thiếu nhi. Phát huy hiệu quả tính xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn đã chủ động triển khai các đội hình thanh niên với quy mô hợp lý, bắt tay ngay vào những công trình, phần việc thanh niên phù hợp. Hình ảnh thanh niên tham gia phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân ghi nhận. Công tác phối hợp, liên tịch với các ban, ngành, đoàn thể được quan tâm đẩy mạnh, phát huy được các nguồn lực xã hội để cùng tham gia tổ chức các hoạt động phong trào và thực hiện công tác chăm lo cho người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ cán bộ Đoàn được lãnh đạo Quận ủy - Ủy ban nhân dân quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện đề bạt giữ các vị trí chủ chốt tại các phòng ban chuyên môn quận, các tổ chức chính trị - xã hội quận, lãnh đạo chủ chốt các phường, điều này góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu cán bộ tại quận.

 

Các đoàn viên thanh niên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quận 5 khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí  đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng yêu cầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quận 5 nhiệm kỳ tới phải đoàn kết, sáng tạo thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên của quận có lòng yêu nước, ý thức công dân, lối sống tốt đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giữ gìn và phát huy tốt các giá trị văn hóa của dân tộc, có ý chí quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ, xây dựng hoài bão lớn. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để cuộc vận động thật sự đi vào thanh niên một cách tự giác với các tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động của từng đoàn viên thanh niên, coi đây là nội dung quan trọng của cả nhiệm kỳ. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với điều kiện thông tin hiện nay, chuyển mạnh theo phương châm đề cao và phát huy vai trò tự nghiên cứu, trao đổi, tranh luận của đoàn viên thanh niên phù hợp với từng loại hình chi đoàn, từng đối tượng đoàn viên thanh niên trên cơ sở định hướng, hỗ trợ tốt nhất của tổ chức Đoàn.

 

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quận 5 khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 5 khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 26 đại biểu; bầu ra 05 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên. Đồng thời, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 5 khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu 07 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí Lê Hùng Dũng tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quận 5 khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

Đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn và đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 07 cá nhân

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 07 cá nhân thuộc Quận 5 vì có sự cống hiến cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn; lãnh đạo Quận ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 cũng trao tặng hoa và bức chữ đồng chúc mừng Đại hội.


Số lượt người xem: 162    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm