SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
6
5
6
4
5
Bản tin quận 02 Tháng Năm 2024 8:20:00 SA

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp

 

 

Ngày 25,26/4/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 lần thứ XIII nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đến dự có bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; bà Trần Kim Yến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh; ông Điểu Xuân Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tỉnh Đắk Nông; bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Bí thư Quận ủy; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân quận; đại diện lãnh đạo các đơn vị kết nghĩa; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc quận; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các nhiệm kỳ; Thường trực Đảng ủy - Ủy ban nhân dân 14 phường; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các Quận 1, Quận 3, Quận 10, các công ty doanh nghiệp trong và ngoài quận; các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo; Ban quản trị Hội quán đồng bào Hoa và 179 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Quận 5.

 

 

Năm năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận – phường và các tổ chức thành viên đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chuyển trọng tâm về cơ sở, tích cực nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; đặc biệt thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nhất là trong giai đoạn khó khăn cao điểm do đại dịch Covid-19; dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp của chính quyền, các phòng ban chuyên môn, sự gắn bó, đồng hành của các tập thể, cá nhân trong và ngoài quận; Mặt trận Tổ quốc đã chủ động triển khai các nội dung, giải pháp thực hiện mang tính thiết thực, nhân văn, cùng người dân vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống, qua đó xây dựng khối Đại đoàn kết chung sức chung lòng nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, hoàn thành và vượt chỉ tiêu, công trình của Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 lần thứ 12 nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

 

Với chủ đề Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2029 “Đoàn kết – Hài hòa – Vì cộng đồng”, Đại hội cũng đã thông qua phương hướng, chương trình hành động, đề ra 3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 chỉ tiêu, 5 công trình nhiệm kỳ 2024 – 2029; qua đó làm tốt vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ, lấy nhân tố con người là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, mục tiêu, động lực chủ yếu của đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động tham gia vào quá trình bảo đảm, chăm lo đời sống của Nhân dân, bồi dưỡng sức dân; để Nhân dân được phát huy đầy đủ vai trò, sức sáng tạo ở tất cả các mặt của đời sống xã hội; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá, góp phần xây dựng Quận 5 có chất lượng sống tốt, hiện đại, nghĩa tình.

 

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 nhiệm kỳ mới gồm 65 vị Ủy viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện, là những cá nhân tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quận, vừa thể hiện tính quần chúng rộng rãi, vừa đảm bảo về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trách nhiệm, uy tín và đủ sức đảm đương được nhiệm vụ do Đại hội đề ra. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 cũng đã hiệp thương ông Lê Tấn Tài tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XIII; hiệp thương 02 Phó chủ tịch, 01 ủy viên thường trực và 9 phó chủ tịch không chuyên trách. Đồng thời hiệp thương cử đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Quận 5 gồm 09 vị tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 nhiệm kỳ 2024 – 2029.

 

 

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Lê Tấn Tài khẳng định: Có thể nói, sự thành công của Đại hội trước hết là do sự nỗ lực của toàn thể hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận, có sự lãnh đạo, định hướng của Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Quận ủy Quận 5; sự góp ý, giúp đỡ của các tập thể, cá nhân liên quan. Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Quận 5 nhiệm kỳ 2024 – 2029 vừa được Đại hội biểu quyết thông qua thể hiện sự nhất trí cao độ, tạo tiền đề về tư tưởng và hành động cho việc tổ chức thực hiện mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu, công trình chủ yếu nhiệm kỳ 2024 – 2029 của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận 5.

 


Số lượt người xem: 148    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm