SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
4
9
5
6
2
4
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 16 Tháng Mười 2017 9:40:00 SA

Cô Võ Thị Bình Dân - Gương cán bộ dân vận khéo tiêu biểu năm 2017 cấp Thành phố

 

Cô Võ Thị Bình Dân hiện nay là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 12, Quận 5; Là người có uy tín cao đối với nhân dân trong khu phố. Vận động nhân dân trong tổ dân phố, khu phố cùng thực hiện tốt việc xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, tích cực tham gia hoạt động phong trào do các ban ngành phát động. Xây dựng mối đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách, lấy sức dân chăm lo cho dân.

Trong suốt quá trình công tác, bản thân luôn quán triệt, nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân vận. Luôn dành thời gian đến  hộ dân, sâu sát với bà con, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, khó khăn của bà con nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đồng thời gần dân, hiểu dân, học dân, nói để dân nghe, làm cho dân thấy.

Cô đã kịp thời hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tại tổ dân phố, các chi hội đoàn thể; nắm số liệu nhân khẩu tại tổ dân phố với giải pháp định kỳ hàng quý đến từng hộ gia đình ghi nhận biến đổi nhân khẩu, cập nhật kịp thời. Thường xuyên thăm hỏi các gia đình diện chính sách khó khăn, cận nghèo.Cùng chung sức đóng góp về vật chất cũng như tinh thần tham gia các hoạt động xã hội từ thiện tại tổ, khu phố và phường, cụ thể trợ vốn không lãi nhiều năm liền cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn (48triệu đồng/năm), ủng hộ bữa cơm nhân ái, tổ chức chăm lo bữa ăn sáng cho sinh viên Y khoa, tặng góc học tập, tặng học bổng, nón bảo hiểm, giới thiệu mổ mắt miễn phí cho người dân.

Cô là gương điển hình trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Giai đoạn 2011 - 2016); Gương điển hình “Dân vận khéo” Cấp Quận giai đoạn (2011 – 2015); Gương điển hình “Dân vận khéo” cấp Phường: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.


Số lượt người xem: 1326    
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm