SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
6
1
2
8
3
8
Tin tức sự kiện 30 Tháng Chín 2019 7:10:00 SA

Quận ủy Quận 5 tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Sáng 27/9/2019, Quận ủy Quận 5 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự có đồng có đồng chí Võ Văn Tân – Phó Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận 5; đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 5; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Quận ủy; Bí thư các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ quận.

 

Quang cảnh hội nghị

Đảng bộ quận luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt có vị trí đặc biệt quan trọng, xây dựng ban hành kịp thời những văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chẩt lượng sinh hoạt chi bộ... Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đại đa số các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát chúc năng nhiệm vụ được quy định trong sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ được phảt huy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao. Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp uỷ viên cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường ỉối đổi mới của Đảng, có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu trong công tác, có năng lực, trình độ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chất ỉượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đã dược nâng lên.

Các cấp ủy cơ sở luôn nâng cao ý thức, phát huy tính năng động, sáng tạo, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chình trị, thực hiện cổ hiệu quả các chi tiêu, nhiệm vụ xây đựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Bên cạnh tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy cấp trên nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình lãnh, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, có sự chuẩn bị nội dung cho buổi sinh hoạt định kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có sự chuyển biến tích cực, nội dung sinh hoạt chi bộ có trọng tâm, thiết thực, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương, đơn vị, tạo được sự cởi mở, chân thành nên nhiều đảng viên đã mạnh dạn thể hiện chính kiến tâm tư nguyện vọng của mình, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên được nâng cao. Có nhiều chi bộ đã duy trì tốt các kỳ sinh hoạt chuyên đề để bồi dưõng cập nhật kiến thức mới cho đàng viên, quán triệt, phổ biến kịp thời các chù trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy cấp trên tới đảng viên, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề cùa cấp uỷ cấp trên về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật...từ đó đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các nghị quyết của cấp ủy các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Đảng thực hiện nghiêm túc luôn bám sát chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, bảo đảm đúng tiến độ và nội dung đã đề ra theo kế hoạch. Thực hiện, tốt công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần đảm bảo sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, Pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác vận động Nhân dân được thực hiện xuyên suốt, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt và người có uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác Xây dựng Đảng và Thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương, đơn vị; phân tích, làm rõ thêm về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kết quả thực hiện các giải pháp đổi mới về công tác dân vận hiện nay; công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ khu phố; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát và nâng cao thi hành kỷ luật trong đảng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng chỉ ra 1 số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng … Đồng chí đề nghị các Cấp ủy Đảng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ đảng; trước mắt quan tâm việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 gắn với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ bằng những giải pháp cụ thể, đặc biệt là các giải pháp trong công tác phát triển đảng viên mới.


Số lượt người xem: 765    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm