SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
0
9
7
4
4
9
Bản tin quận 28 Tháng Chín 2020 7:35:00 SA

Quận ủy Quận 5 sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU trong 9 tháng đầu năm 2020

 

Sáng 23/9/2020, Quận ủy Quận 5 đã tổ chức sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thườmg vụ Thành ủy trong 9 tháng đầu năm 2020.

Đến dự có đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp cơ sở…

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẳy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 23- CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây đựng trên địa bàn Quận 5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, phát huy vai trò của cấp ủy và ủy ban Kiểm tra cơ sở; khắc phục tình trạng đối phó, hinh thức, buông lỏng hoặc không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong 9 tháng năm 2020, Quận ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 1 trường hợp; nghiêm khắc phê bình đối với 1 trường hợp.

Thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính tri, đạo đức lối sống, vi phạm qụy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (Quy định 1374), trong 9 tháng đầu năm 2020, Văn phòng Quận ủy đã tiếp nhận 51 đon thư. Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo cùa Thường trực Quận ủy, đã chuyển đến các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết đơn. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã khảo sát, nắm tình hình và báo cáo 31 đơn, đang xử lý 20 đơn.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tiếp nhận 9 đơn thư của công dân (08 đơn dân nguyện và 01 đơn khiếu nại). Kết quả xử lý, giải quyết 9/9 đơn đạt tỷ lệ 100 %. Cụ thể, ban hành Thông báo không đủ điều kiện thụ lý giấi quyết 1 (Đơn khiếu nại đã được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đúng người có thẩm quyền giải quyết). Thường trực Hội đồng nhân dân quận nhận được văn bản phúc đáp của cơ quan có thẩm quyền đối với 1 đơn và đã báo cáo kết quả giải quyết về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành văn bản chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 6. Kết quả, Thường trực Hội đồng nhân dân quận nhận được 5 văn bản phúc đáp của cơ quan có thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ công tác kiểm tra đã thực hiện tốt các nội dung công tác kiểm tra giám sát và thực hiện Quy định 1374 trong 9 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, năm 2020 là năm đầu của nhiệm kỳ, có nhiều đồng chí mới tham gia công tác kiểm tra. Do đó, cần nhanh chóng tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cũng như kỹ năng, kinh nghiệm của cán bộ làm công tác kiểm tra để đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới. Đồng chí Phó Bí Quận ủy cũng đề nghị các cấp ủy cơ sở thực hiện ngay việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa để kiểm tra việc thực hiện thực hiện nghị quyết của đại hội và làm căn cứ để thực hiện công tác kiểm tra giám sát hang năm.

Đối với việc thực hiện Quy định 1374, đồng chí đề nghị Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tham mưu việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện Quy định 1374, đặc biệt là khắc phục các lỗi của phần mềm theo dõi để ghi nhận, giải quyết chính xác, hiệu quả các đơn thư, phản ánh của người dân.


Số lượt người xem: 335    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm