SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
0
0
0
1
4
7
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 19 Tháng Mười 2017 12:23:18 CH
KINH DOANH THUỐC LÁ LÀ NGÀNH, NGHỀ CÓ ĐIỀU KIỆN  (11/10/2017)
Tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Chính phủ quy định kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; trong khi trước đây, thuốc lá thuộc nhóm hàng hóa Nhà ...
PHÍ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG TỐI ĐA 500.000 ĐỒNG/LƯỢT  (11/10/2017)
Ngày 21/09/2017, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 970/QĐ-BXD ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Cụ thể, mức thu chi phí sát hạch được tính theo lượt sát hạch của cá nhân và được xác định như sau: Chi phí sát hạch do Sở Xây dựng địa phương tổ chức là 450.000 đồng/lượt sát hạch; do Cục Quản ...
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN  (10/10/2017)
(Các văn bản pháp luật về Bảo hiểm y tế (BHYT) quy định về BHYT học sinh, sinh viên (HSSV))
VIỆT NAM - CHI-LÊ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG  (26/09/2017)
Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg, ngày 28/08/2017. Theo đó, từ ngày 11/08/2017, người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 06 ...
04 BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẮT BUỘC PHẢI ĐĂNG KÝ  (26/09/2017)
Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm đã được Chính phủ ban hành ngày 01/09/2017, có hiệu lực từ ngày 15/10/2017. Nghị định chỉ rõ, 04 biện pháp bảo đảm bắt buộc phải đăng ký bao gồm: Thế chấp quyền sử dụng đất; Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận ...
ĐƯỢC MUA NGOẠI TỆ ĐỂ KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG  (26/09/2017)
Ngày 30/08/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Thông tư này quy định, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho ...
BỎ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRONG HỒ SƠ VAY VỐN TẠO VIỆC LÀM  (26/09/2017)
Ngày 21/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Nội dung đáng ...
TỪ NĂM 2020, CẤM CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC  (14/08/2017)
Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (là Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán và có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2017 ...
NÂNG HẠN MỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI LÊN 75 TRIỆU ĐỒNG  (08/08/2017)
Từ ngày 05/8/2017, Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực. Theo đó: - Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được điều chỉnh tăng lên 75 triệu đồng (quy định hiện hành tại Nghị định ...
CHO PHÉP SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH  (25/07/2017)
Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê trong các trường hợp: - Tài sản được giao, đầu tư mua sắm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm