SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
1
3
6
9
7
6
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 18 Tháng Giêng 2019 12:02:43 CH
9 CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT TTHC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA  (10/12/2018)
Để hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018. Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa phải được công bố trong Quyết định công bố thủ tục ...
TRẺ PHẢI ĐƯỢC THEO DÕI TẠI NHÀ 24 GIỜ SAU TIÊM CHỦNG  (10/12/2018)
Ngày 16/11/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng. Theo hướng dẫn của Thông tư này, sau khi tiêm chủng, trẻ phải được theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm chủng và tiếp tục theo dõi ít nhất 24 giờ tại nhà về: Tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ...
09 BỆNH ĐẦU BẾP NHÀ HÀNG KHÔNG ĐƯỢC MẮC  (10/12/2018)
Ngày 12/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế. Trong đó, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là một trong những nội dung được đề cập tại Nghị định này. Cụ thể, cơ sở ...
BÃI BỎ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH MŨ BẢO HIỂM  (10/12/2018)
Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ nêu tại Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định kiểm tra chuyên ngành. Cụ thể, Nghị định này bãi bỏ Nghị định 87/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho ...
TP. HỒ CHÍ MINH: KHÔNG PHÂN LOẠI RÁC CÓ THỂ BỊ PHẠT  (10/12/2018)
Đây là một nội dung trong Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh do UBND Thành phố ban hành tại Quyết định 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018. Quy định nêu rõ, hộ gia đình không chấp hành việc phân loại, chuyển giao không đúng nhóm chất thải, sau khi được nhắc nhở từ 03 lần trở lên trong một tuần thì ...
THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  (12/11/2018)
Ngày 26/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Theo Thông tư mới, việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện thông qua các phương ...
TỪ 1/10, TP. HỒ CHÍ MINH TĂNG GIÁ TRÔNG GIỮ XE  (12/11/2018)
Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã được UBND Thành phố ban hành ngày 21/09/2018, có hiệu lực từ ngày 01/10/2018. Cụ thể: Tại Quận 1, Quận 3, Quận 5: - Mức giá trông giữ xe máy tại trường học, bệnh viện, bến xe, chợ, siêu thị, các địa ...
LIÊN THÔNG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ VÀ HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT  (12/11/2018)
Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18/10/2018 tại Quyết định 1380/QĐ-TTg. Việc liên thông các thủ tục hành chính nêu trên sẽ được thực hiện với các trường hợp cụ thể như sau: - ...
DOANH NGHIỆP PHẢI TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG  (12/11/2018)
Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 17/10/2018. Thông tư yêu cầu, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ cở của mình ít nhất 01 lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật ...
QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG NGÀY NGHỈ LỄ  (12/11/2018)
Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định này là quy định mới về tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm