SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
6
8
7
3
0
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 21 Tháng Năm 2022 11:13:49 CH
QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5  (06/05/2022)
  
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TRỢ CẤP HẰNG THÁNG  (01/03/2022)
Ngày 31/12/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc. Theo đó, từ ngày 01/01/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng 7,4% so với ...
QUY ĐỊNH MỚI VỀ THU TIỀN DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ  (01/03/2022)
Ngày 31/12/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 45/2021/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ. Trước đây, Thông tư 15/2020/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ chưa có quy định rõ ràng về hình thức và phương thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Tuy nhiên, từ ngày 31/3/2022, Thông tư 15 sẽ được thay ...
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÃ ĐÓNG BHXH TỪ NĂM 2022  (23/02/2022)
Nội dung này được quy định tại Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Theo đó, tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đóng BHXH bắt buộc được điều chỉnh theo công thức sau: Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều ...
SỬA ĐỔI ĐIỀU KIỆN VỚI ĐIỂM KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG  (23/02/2022)
Đây là nội dung tại Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Cụ thể, sửa đổi điều kiện về điểm kinh doanh như sau: Có các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong Điểm kinh doanh (24/24h). Các hình ảnh phải được lưu trữ đầy đủ trong thời ...
SỬA QUY ĐỊNH GHI TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM TRÊN NHÃN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  (23/02/2022)
Chính phủ ban hành Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, trong đó sửa quy định ghi tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trên nhãn trang thiết bị y tế (có hiệu lực từ 15/02/2022). Theo đó, hàng hóa là trang thiết bị y tế được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi như sau: - ...
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỆN TỬ  (23/02/2022)
Từ ngày 15/02/2022, Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử có hiệu lực thi hành. Theo đó, yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư 27/2021/TT-BYT theo lộ trình cụ thể như sau: - Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên: hoàn thành trước ...
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH. Theo đó, điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 01/01/2022  (13/01/2022)
  
1. Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm: Theo đó, tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với người lao động (NLĐ) đóng BHXH bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau: Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x ...
Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục vùng đặc biệt khó khăn để xác định trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu bình thường  (13/01/2022)
Theo đó, có 27 tỉnh, thành phố, 01 đơn vị sản xuất và hành chính khác có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, đơn cử như: - Tỉnh Bắc Kạn: 20 xã; - Tỉnh Bình Phước: 04 xã; - Tỉnh ...
THÊM NHIỆM VỤ VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA  (27/12/2021)
Ngày 06/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, so với Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Nghị định 107/2021/NĐ-CP đã bổ sung thêm nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với cán bộ, công ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm