SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
7
6
5
5
9
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 19 Tháng Giêng 2021 4:47:20 CH
GIA HẠN GIẢM 29 KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ ĐẾN HẾT THÁNG 6/2021  (11/01/2021)
Bộ Tài chính vừa có Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Theo Thông tư này, kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, 29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm. Cụ thể: - Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông ...
THƯƠNG BINH ĐƯỢC NHẬN THÊM NHIỀU QUYỀN LỢI TỪ 01/7/2021  (11/01/2021)
Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng mới được ban hành ngày 09/12/2020. Pháp lệnh này quy định chế độ ưu đãi đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh tại Điều 24 với nhiều điểm mới so với trước đây. Cụ thể: - Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và ...
QUY ĐỊNH CẦN BIẾT VỀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2020  (31/12/2020)
  
TÌM HIỂU VỀ NGHỊ ĐỊNH 120/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU  (31/12/2020)
  
TÌM HIỂU VỀ NGHỊ ĐỊNH 120/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU  (31/12/2020)
  
TÌM HIỂU VỀ NGHỊ ĐỊNH 139/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  (31/12/2020)
  
TÌM HIỂU VỀ NGHỊ ĐỊNH 167/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  (31/12/2020)
  
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2014  (31/12/2020)
  
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2014  (31/12/2020)
  
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2014  (31/12/2020)
  

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm