SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
5
6
6
4
5
7
Bản tin quận 08 Tháng Tám 2022 7:30:00 SA

Quận ủy Quận 5 giao ban chuyên đề: Giải pháp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Sáng 2/8/2022, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủychủ trì hội nghị giao ban chuyên đề với nội dung Giải pháp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy; Thường trực Ủy ban nhân dân quận; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận;các phòng chuyên môn thuộc quận; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường.

 

Quang cảnh buổi giao ban chuyên đề

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Trúc Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy cho biết: việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại Quận 5 được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ việc thực hiện của cơ sở và có văn bản hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời; Tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân được tăng cường thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động trên Tuần tin quận, trang tin điện tử, bản tin của đơn vị và qua các hoạt động cụ thể của các ban ngành, đơn vị.

Đặc biệt giữa chính quyền, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ sở Đảng có sự phối hợp chặt chẽ để nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động chung trongthực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc trong thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân; xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách   Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương cũng được các cấp ủy quan tâm và tăng cường lãnh, chỉ đạo; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong tuyên truyền và triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với đông đảo quần chúng các giới, đặc biệt có mở rộng hoạt động cho đồng bào người Hoa và học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tất yếu, cần thiết và thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị,cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, Ban Tuyên Giáo Quận ủy cũng đề xuất8 giải pháp cụ thể: Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Những giải pháp đưa ra phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương và đề cao tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với Kết luận 21-KL/TW về tăng cường xây dựng đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; tổ chức sơ kết, tổng kết, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW.

Tại hội nghị, các đơn vị báo cáo tham luận tập trung vào các vấn đề: Giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 5 (Phòng Văn hóa và Thông tin); Giải pháp, cách làm mới hiệu quả trong quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Ủy ban nhân dân Phường 6); giải pháp thực hiệnKết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (Đảng ủy Phường 12); kết quả triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Đảng ủy Phường 14)…

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng đánh giá cao những mô hình hay, cách làm mới đạt hiệu quả của các đơn vị trong thực hiệnChỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, đồng chí mong muốn những mô hình hay, cách làm hiệu quả sẽ được lan tỏa trong các đơn vị, cấp ủy, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị, cấp ủy tiếp tục nghiên cứu các văn bản, cập nhật tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền về người thật, việc thật, cách làm hay có hiệu quả. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ, trong cuộc sống hàng ngày để phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng Quận 5 phát triển, văn minh – hiện đại – nghĩa tình.


Số lượt người xem: 136    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm