SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
4
2
9
1
8
8
Bản tin quận 21 Tháng Giêng 2019 2:20:00 CH

Tin vắn

 

Ngày 18/01/2019, Ủy ban nhân dân Phường 1 tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động UBND Phường 1 năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Thông qua hội nghị đã nêu lên được những kết quả hoạt động trong năm 2018: Cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội; Thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị luôn được quan tâm, duy trì thường xuyên ra quân lập lại trật tự trên các tuyến đường; Giải tỏa trắng tình trạng buôn bàn lấn chiếm lòng lề đường; Duy trì công tác giám sát qua hệ thống camera an ninh; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân, công tác xã hội hóa giáo dục. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; Chăm lo cho các đối tượng chính sách dân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chú trọng. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời đề ra các mục tiêu giải pháp thực hiện trong năm 2019 về các lĩnh vực: Kinh tế;Xây dựng – Quản lý đô thị; Văn hóa xã hội; An ninh trật tự - Quân sự địa phương; Xây dựng chính quyền. Qua hội nghị đã trao khen thưởng cho 54 tập thể, 114 cá nhân tham gia thực hiện tốt phong trào tại địa phương và 02 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích tốt phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 với tổng số tiền là 55.590.000đồng.

 


Số lượt người xem: 826    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm