SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
5
9
3
7
6
7
Bản tin quận 21 Tháng Chín 2020 7:35:00 SA

Đại hội tuyên dương gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập giai đoạn 2016 - 2020

 

Ngày 18/9/2020, Hội Khuyến học Quận 5 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ – TTg về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”.

Đến dự có ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, bà Đỗ Thị Giang – Thường vụ Hội Khuyến học Thành phố, bà Lý Kim Mai – Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 5.

 

Bà Đỗ Thị Giang – Thường vụ Hội Khuyến học Thành phố trao cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học Quận 5

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ – TTg về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020” tại Quận 5 được triển khai gắn với cuộc vận động xây dựng khu phố văn hóa, tuyên truyền sâu rộng tạo sự lan tỏa trong tổ dân phố, hộ gia đình. Phát huy vai trò đảng viên, các tổ chức đoàn thể làm nồng cốt đăng ký tham gia và vận động rộng rãi hội viên tham gia xây dựng gia đình học tập. Đến nay đã có 100% đảng viên tham gia đăng ký xây dựng gia đình học tập. Đến năm 2019, Hội Khuyến học Quận 5 có 30.023 hội viên, 100% hội viên đăng ký tham gia thực hiện 4 tiêu chí gia đình học tập, tập trung không để con thất học, bỏ học; tham gia xây dựng quỹ khuyến học gia đình bằng “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”. Năm 2020, Hội Khuyến học Quận 5 đã vận động 23.243 hộ đăng ký nuôi heo đất, số tiền nuôi heo đất 28.776.190.000 đồng, ủng hộ quỹ khuyến học 1.255.000.000 đồng. Quận 5 cũng nhân rộng các mô hình tiêu biểu như: mô hình học bổng 1&1 tạo điều kiện gắn bó trách nhiệm giữa người cho và người nhận; tổ chức khen thưởng học sinh khá giỏi hàng năm. Hội Khuyến học Quận 5 trao tặng 10.912 suất học bổng, tổng số tiền 21.113.500.000 đồng.

 

Bà Lý Kim Mai – Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 5 trao giấy khen cho các tập thể, dòng họ học tập

Qua 5 năm triển khai thực hiện bộ tiêu chí 4 mô hình học tập, toàn Quận 5 có 23.929/34.537 hộ đạt “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 70,09%; 23/29 dòng họ đạt “Dòng họ học tập”, tỷ lệ 79,31%; 77/99 khu phố đạt “Cộng đồng học tập”, tỷ lệ 77,78%; 62/78 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”, tỷ lệ 79,48%.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cũng trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 02 cá nhân và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 06 cá nhân tại Quận 5. Ủy ban nhân dân Quận 5 trao tặng giấy khen cho 32 tập thể, 3 dòng họ và 38 gia đình đã có thành tích trong việc xây dựng Gia đình, Dòng họ, Đơn vị, Cộng đồng học tập tiêu biểu giai đoàn 2016 – 2020.


Số lượt người xem: 331    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm