SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
7
0
7
6
4
Bản tin quận 07 Tháng Mười Hai 2020 8:20:00 SA

Thông tin về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật tại Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Phường 2

 

Thực hiện việc công khai kết quả xem xét, xử lý theo Quy định 1374-QĐ/TU, ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy,

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy quận 5 tại kỳ họp lần thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 5 thông tin kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đối với tổ chức đảng và các đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác quản lý tài chính đảng, tài chính ngân sách, tài sản công tại Đảng ủy Phường 2, Ủy ban nhân dân Phường 2, như sau:

1. Việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 2, nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020) đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý tài chính đảng; công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vận động; công tác quản lý và sử dụng tài chính ngân sách, tài sản công. Căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ban Thường vụ Quận ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 2, nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020).

2. Việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên

2.1. Đối với đồng chí Bùi Thị Bích Hồng, Bí thư Đảng ủy Phường 2: với chức trách, nhiệm vụ là Bí thư Đảng ủy Phường 2, đồng chí Bùi Thị Bích Hồng đã không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Đảng về công tác tài chính đảng, quy định của Nhà nước về công tác tài chính-kế toán, không kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi nhiệm vụ của các đồng chí được phân công phụ trách công tác tài chính của Đảng ủy; để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nguồn đảng phí và các nguồn thu khác của Đảng ủy; công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vận động; công tác quản lý và sử dụng tài chính ngân sách, tài sản công. Căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Bùi Thị Bích Hồng.

2.2. Đối với đồng chí Đặng Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Phường 2: với chức trách, nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Phường 2, đồng chí chịu trách nhiệm chính đối với những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Đảng ủy phường; đồng chí đã không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý tài chính đảng; công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vận động; công tác quản lý và sử dụng tài chính ngân sách, tài sản công. Căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Đặng Thị Thanh Thủy.

2.3. Đối với đồng chí Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó Bí Đảng ủy Phường 2, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2: với chức trách, nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Thanh Sơn chịu trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Với chức trách, nhiệm vụ là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2, đồng chí Phạm Thanh Sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các mặt công tác của Ủy ban nhân dân phường, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy phường; trong công tác quản lý, điều hành Ngân sách phường; trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vận động; công tác quản lý và sử dụng tài chính ngân sách, tài sản công. Căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Phạm Thanh Sơn.

2.4. Đối với đồng chí Lâm Quốc Quân, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2, Chủ tịch công đoàn cơ sở Ủy ban nhân dân Phường 2: với chức trách, nhiệm vụ là Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2, Chủ tịch công đoàn cơ sở Ủy ban nhân dân Phường 2, đồng chí đã không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; có khuyết điểm, vi phạm trong công tác vận động kinh phí chăm lo Tết; có trách nhiệm liên quan đối với vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công. Căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Lâm Quốc Quân.

2.5. Đối với đồng chí Trương Thị Lan, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2: với chức trách, nhiệm vụ là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2, Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường, đồng chí Trương Thị Lan đã thiếu kiểm tra, giám sát việc mua quà chăm lo gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nhân dịp Tết năm 2020; có trách nhiệm liên quan đối với vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã quyết định phê bình nghiêm khắc đối với đồng chí Trương Thị Lan.


Số lượt người xem: 110    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm