SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
5
1
2
2
8
9
Bản tin quận 06 Tháng Giêng 2020 7:55:00 SA

Tổng kết hoạt động Hội Khuyến học năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

 

Ngày 03/01/2020, Hội Khuyến học Quận 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020, kịp thời  khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.

 

Đến dự có đồng chí Trương Canh Ba - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, đồng chí  Lê Tấn Tài - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 cùng lãnh đạo các phòng ban, 15 phường và hội Khuyến học 15 phường.

Năm 2019, toàn Quận 5 trao tặng 2.728 suất học bổng với tổng số tiền 3.979.475.000 đồng. Trong đó, quận 160 suất, số tiền 400 triệu đồng, ban khuyến học các hội quán 770 suất, 1.710.375.000 đồng, Hội khuyến học 15 phường  1.798 suất, 3.168.000.000 đồng. Đến nay, trên toàn Quận 5 có 22.929/34.137 hộ dân đạt “Gia đình học tập”, tỷ lệ 67,16%, 23/29 dòng họ đạt “Dòng họ học tập”, tỷ lệ 79%, 77/99 khu phố đạt “Cộng đồng học tập”, tỷ lệ 78%, 59/78 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”, tỷ lệ 76%. Có 15/15 phường đăng ký “Cộng đồng học tập cấp xã” và đạt loại tốt.

 

Tại hội nghị, Chủ tịch hội khuyến học các Phường 7, chi hội khuyến học khu phố 7, Phường 14 cũng báo cáo tham luận, trao đổi về kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Thông tư 44 của BGDĐT về việc đánh giá xếp loại công đồng học tập cấp xã và triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng 4 mô hình học tập: GĐ học tập - Dòng họ học tập - Đơn vị học tập - Cộng đồng học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân để nâng cao hiểu biết cho bản thân.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân nhận được giấy khen của Hội Khuyến học Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 5, Hội Khuyến học Quận 5 vì có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học. Hội Khuyến học Quận 5 lên tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học năm 2020 của các hội đoàn, tôn giáo, các chợ, trường học với số tiền là 380.000.000 đồng.


Số lượt người xem: 336    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm