SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
5
9
3
4
6
1
Bản tin quận 12 Tháng Mười 2020 7:45:00 SA

Sơ kết Công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2020

 

Chiều ngày 06/10/2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 5 tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2020. Đến dự có đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; các đồng chí là lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, 15 phường, các cơ quan, đơn vị thuộc quận.

 

Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đang tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân, Ban tuyên giáo Quận 5 tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, tích cực, sáng tạo, thuyết phục và hiệu quả; tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn. Tham mưu cho Quận ủy chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị quan tâm và làm công tác tuyên giáo, đầu tư nâng chất hoạt động tuyên giáo cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng 3 đợt  thi đua 200 ngày chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII và chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua góp phần hoàn thành thắng lợi chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của quận...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng quận ghi nhận sự nổ lực, chủ động của đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo quận và cơ sở trong việc tham mưu, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, góp phần tuyên truyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng năm 2020 của quận. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tham mưu Quận ủy tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội, thường xuyên và kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm nguyện vọng, bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trên địa bàn quận để tham mưu Quận ủy lãnh đạo công tác tư tưởng. Bên cạnh đó, tổ chức nắm tình hình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Số lượt người xem: 369    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm