SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
4
6
7
2
7
6
Tin tức sự kiện 18 Tháng Ba 2019 7:40:00 SA

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia

 

Nhằm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 5 yêu cu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiên môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; đồng thời căn cứ nhiệm vụ của đơn vị mình phụ trách, rà soát và đánh giá lại các nội đung liên quan đang triển khai đạt hay không đạt so với các mục tiêu và chỉ tiêu theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019; trong đó, cỏ đề xuất các giải pháp cụ thể, thực tế áp dụng được trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, y ban nhân dân Quận 5 lưu ý một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục bãi b, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kỉnh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đâ thực hiện trong năm 2018. Rà soát lại các quy định pháp luật, đảm bảo thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật. Giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh. Chuẩn hỏa đội ngũ cán bộ công chức về tháỉ độ, trình độ, nhận thức và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc. Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và áp dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với các thủ tục hành chính của Quận 5, phấn đấu hướng tới áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; trong đó, đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện. Rà soát các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành.

Yêu cầu 100% trường học, bệnh viện thuộc quận, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển kinh tế và Cung ứng lao động Quận 5 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, phí dịch vụ môi trường, phí dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh,...bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận th. Hoàn thành trước tháng 12 năm 2019.

Nghiên cứu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn quận; xây dựng trụ sở Trung tâm Hỗ trợ Phát triển kinh tế và Cung ứng lao động quận trở thành không gian hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa và hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo phát triển thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tham gia nghiên cứu và phát triển (R&D); khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Tuyệt đổi không sử dụng các công cụ hành chính can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, trường đại học.


Số lượt người xem: 723    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm