SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
9
1
1
9
3
3
Bản tin quận 08 Tháng Bảy 2020 7:45:00 SA

Quận 5 không còn hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2019 - 2020

 

Ngày 30/6/2020, Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững thành phố do ông Trần Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là trưởng đoàn đã tổ chức phúc tra xác định Quận 5 không còn hộ cận nghèo chuẩn thành phố giai đoạn 2019 – 2020. Tiếp đoàn kiểm tra có bà Trương Minh Kiều – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5; đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Phường 15.

 

Đầu năm 2019, căn cứ chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố, Quận 5 không có hộ nghèo và 180 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,43% tổng số hộ dân toàn quận (41.506 hộ), với 742 nhân khẩu, có 180/180 hộ có thu nhập bình quân từ trên 28 triệu đến 36 triệu đồng/người/năm; có 150/180 hộ cận nghèo thiếu hụt các chiều dịch vụ xã hội từ 10 đến 30 điểm, trong đó, không có thiếu hụt chiều tình trạng đi học trẻ em, bảo hiểm y tế, việc làm, nước sạch, tiếp cận thông tin; chủ yếu thiếu hụt các tiêu chí: trình độ giáo dục người lớn, trình độ nghề, bảo hiểm xã hội, diện tích nhà ở.

Ban Giảm nghèo bền vững Quận 5 đã bám sát các mục tiêu, các chỉ tiêu theo Chương trình giai đoạn 2019 - 2020 và lộ trình đặt ra trong từng năm (2019, 2020). Một số chỉ số được duy trì từ giai đoạn 2016 - 2018 ở mức độ cao như: không có hộ nghèo; không có hộ gia đình chính sách có công thuộc diện hộ cận nghèo; không có trẻ từ 6 đến 14 tuổi bỏ học, nghỉ học vi không có tiền đóng học phí; 100% học sinh, sinh viên hộ cận nghèo, hộ vượt chuân cận nghèo được tặng học bổng; tất cả trẻ em dưới 6 tuổi, thành viên hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo, hộ khó khăn đặc biệt có thẻ bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe; tất cả thành viên thuộc hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo trong độ tuổi và có khả năng và nhu cầu lao động đều có việc làm, thu nhập; không có diện chính sách có công, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo ở nhà hư hỏng, dột nát; không còn hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo thiếu hụt chiều tiếp cận thông tin; kéo giảm nợ quá hạn của quận còn dưới 5% theo quy định.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đến 100% hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo một cách thường xuyên. Qua đó, không có hộ tái nghèo, thu nhập bình quân hộ cận nghèo đảm bảo trên 36 triệu đồng/người/năm, các chiêu thiêu hụt dịch vụ - xã hội giảm từ 30 điểm trở xuông, mức sông, điêu kiện sống và chất lượng cuộc sống của hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo, hộ khó khăn được cải thiện và duy trì, mang tính ổn định.

Qua khảo sát theo tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố Giai đoạn 2019 – 2020, toàn quận có 180 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,43% tổng số hộ dân toàn quận (41.506 hộ), với 742 nhân khẩu, có 180/180 hộ có thu nhập bình quân từ trên 28 triệu đến 36 triệu đồng/người/năm; có 150/180 hộ cận nghèo thiếu hụt các chiều dịch vụ xã hội từ 10 đến 30 điểm, trong đó, không có thiếu hụt chiều tình trạng đi học trẻ em, bảo hiểm y tế, việc làm, nước sạch, tiếp cận thông tin; chủ yếu thiếu hụt các tiêu chí: trình độ giáo dục người lớn, trình độ nghề, bảo hiểm xã hội, diện tích nhà ở.

Từ đó Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững quận đã đề ra các giải pháp thực hiện như  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; Tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc nỗ lực phấn đấu vượt khó, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình, thoát nghèo căn cơ, bền vững. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đến 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đẩy mạnh trợ vốn, chăm lo học bổng, hỗ trợ học phí, trợ cấp đột xuất, tặng thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế, phương tiện và dụng cụ học tập, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tặng phương tiện tiếp cận thông tin, bảo trợ thường xuyên đối với hộ có hoàn cảnh đặc biệt, không thể tự nâng thu nhập hộ, hỗ trợ tiếp cận 5 chiều dịch vụ - xã hội cơ bản với 11 tiêu chí một cách thường xuyên nhằm giảm thiếu hụt các chiều. Qua đó, kịp thời có giải pháp hỗ trợ mang tính căn bản để giúp hộ tăng thu nhập và giảm thiếu hụt các chiều dịch vụ - xã hội một cách ổn định, bền vững như: học văn hóa, học nghề, giải quyết việc làm, trợ vốn kinh doanh.., đảm bảo kết quả thực hiện chương trình theo tiến độ. Đến cuối quý 1 năm 2020, qua kiểm tra của Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững của quận tại 15 phường, với kết quả không còn hộ cận nghèo, hoàn thành mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2019 - 2020

Qua một ngày kiểm tra thực tế tại 14 phường (Phường 15 đã tổ chức kiểm tra trước), đoàn phúc tra ghi nhận: Quận 5 không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố Giai đoạn 2019 – 2020. Thu nhập bình quân trên 36 triệu đồng/người/năm; thiếu hụt các chiều dịch vụ xã hội dưới 30 điểm. Đoàn phúc tra đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 5 hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thành phố công nhận Quận 5 không còn hộ cận nghèo chuẩn thành phố giai đoạn 2019 – 2020, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ để hỗ trợ các hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững.


Số lượt người xem: 58    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm