SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
4
4
0
8
5
Tin tức sự kiện 27 Tháng Hai 2017 2:20:00 CH

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”

 

Thực hiện Kế hoạch số 7693/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; Ngày 23/01/2017, Ủy ban nhân dân Quận 5 đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, nội dung phong trào thi đua gồm: Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị thuộc quận tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; Huy động các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, đổng góp công sức, trí tuệ và vật chất cho phong trào; Lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân; tuyên truyền vận động, củng cố, tăng cường sự đồng thuận ừong nhân dân để chung sức xây dựng cho phong trào chung của Thành phố.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc quận, y ban nhân dân 15 phường thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, từ đó vận động các nguồn lực trong nhân dân chung tay xây dng nông thôn mới theo kế hoạch chung của Thành phố. Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời để động viên những nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trao thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua thực hiên có hiêu quả phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời, đề nghi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hơp, to sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thc; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai t chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí.

Phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước; Phát huy truyền thống nghĩa tình, tính sáng tạo, tinh thần tự giác của nhân dân Quận 5.


Số lượt người xem: 772    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm