SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
4
3
6
4
9
Tin tức sự kiện 07 Tháng Ba 2017 7:25:00 SA

Quận ủy Quận 5 triển khai công tác tuyên giáo năm 2017

 

Sáng ngày 3/3/2017, Quận ủy Quận 5 đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2017. Hội nghị do đồng chí Trần Thị Anh Vũ – Phó Bí thư Thường trực chủ trì. Đến dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, Bí thư cấp ủy cơ sở đảng, cán bộ tuyên giáo quận và cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội quận.

 

Quang cảnh hội nghị

Năm 2016, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã chủ động đề xuất và phối hợp với các Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhất là Đảng bộ phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai học tập quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng, góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - tư tưởng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Công tác tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng và chủ động biên soạn hướng dẫn tuyên truyền và sử dụng nhiều kênh: Tuần tin quận, các trang web của các ban ngành. Tập trung tham mưu Quận ủy tuyên truyền góp phần tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Từ đầu năm, các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục chọn ra những nội dung “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tổ chức sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề gắn với các giải pháp khắc phục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn tại, hạn chế của đơn vị. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã biểu dương hơn 150 tập thể và gần 550 cá nhân, Quận đã tuyên dương 58 gương tập thể, 88 cá nhân trong Lễ kỷ niệm 126 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên dương cấp Thành phố 02 tập thể, 03 cá nhân tiêu biểu.

Những kết quả của công tác tuyên giáo năm 2016 đã góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chung của quận.

Năm 2017, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, tích cực, thuyết phục và hiệu quả; tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn. Chủ động xây dựng cách làm mới, nội dung đột phá trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo; các kế hoạch kiểm tra, khảo sát nhằm kịp thời định hướng cho hoạt động của cơ sở.Toàn đảng bộ và hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo, đầu tư nâng chất hoạt động tuyên giáo cơ sở.

Cụ thể: Tập trung nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng kế hoạch thực hiện của đảng bộ quận, cơ sở và các nội dung cụ thể theo chương trình hành động số 15-Ctr/QU của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ X, Đại hội đảng bộ quận lần thứ XI; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Đầu tư các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, quan tâm trong các ngành giáo dục, y tế, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao về công tác nghiên cứu dư luận xã hội; Hướng dẫn, định hướng về công tác tuyên truyền đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Tuần tin quận 5; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc cung cấp thông tin, viết bài đăng trên Tuần tin quận; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, xây dựng và phát triển lực lượng đội ngũ công tác viên; phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội cùng tham gia công tác tuyên giáo.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Anh Vũ ghi nhận sự nổ lực, chủ động của đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo quận và cơ sở trong việc tham mưu, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, góp phần tuyên truyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2016 của quận. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị trong năm 2017 đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo quận và cơ sở phải tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, văn hóa văn nghệ ở cơ sở; rà soát, củng cố và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội; chủ động gắn kết với các ban ngành, đoàn thể quận trong việc tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận, đặc biệt là việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ quận. 


Số lượt người xem: 864    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm